V mezní situaci

V mezní situaci https://www.databazeknih.cz/img/books/69_/69993/mid_v-mezni-situaci-4v1-69993.jpg 5 19 7

Ve své knize z roku 1991 se autor pokusil o formulaci základů nové morálky po zkušenosti totalitních táborů všeho druhu. Zamýšlí se nad tábory jako extrémním mikrokosmem extrémního výhonku evropské společnosti 20. století a vyvozuje závěry současně varovné i inspirující pro celé lidské společenství. Je to vysoce aktuální kniha s neskrývaně moralizujícím vyzněním, která přitom svého účinu dosahuje bez mentorského tónu a mimo jakoukoli konfesijní rétoriku zatažením čtenáře na jedinou loď lidství.... celý text

Žánr:
Literatura naučná , Filozofie

Vydáno: , Mladá fronta
Originální název:

Face à l'extrême , 1991


více info...

Přidat komentář

Angie_Missfit
04.06.2019 5 z 5

Úžasné, úžasné, úžasné! Kniha, která klade množství velmi složitých otázek. Co je dobro, zlo a jak se jeho chápání proměňuje v širších souvislostech? Je možné, aby něco, co je v jedné situaci pokládáno za něco špatného, bylo v jiné ospravedlnitelné? Je možné soudit od stolu lidi, kteří stáli před volbou "buď já, nebo on" a žili v tak hrůzné každodennosti, kterou si dnes neumíme ani představit? Jak silné jsou zákony morálky? Je morálka přítomna jen do té míry, do jaké má člověk zachovanou důstojnost? Je možné chovat se lidsky v nelidských podmínkách?
Todorov takové otázky aplikuje na situaci skutečně mezní - na koncentrační tábory, jejich vězně i dozorce. Zabývá se tématem hrdinství a odvahy ve chvílích, kdy je člověk zbaven svého lidství. "Ponorkový" způsob striktního oddělení soukromého života od veřejného (pracovního), aby člověk vůbec přežil s vlastním svědomím, a který se vyskytoval u řady bývalých dozorců táborů i vysoce postavených papalášů, byl vrcholem knihy. Autor se ptá po podstatě a definici lidství, sahá čtenáři do nejhlubšího nitra a nutí ho přemýšlet v širších kontextech. Na 100% doporučuji.

WugWugs
30.03.2018 5 z 5

Ľudia dokola čítajú ohrané báchorky z biblických čias, zatiaľčo by mali venovať pozornosť a rozmýšľať nad knihami ako sú Nevyšlapanou cestou alebo V medznej situácii.
Špeciálne kapitolu o rozparcelovaní života na súkromné a verejné, ktoré umožňuje človeku v jeden moment vykonať najkrutejšie zverstvo a v druhom sa dojímať pre maličkosť, cez deň poslať na smrť desiatky ľudí a večer písať láskyplné dopisy rodičom alebo rodine. Pozor, toto nie je zďaleka len o dozorcoch z 2.sv. ale o nás všetkých, o politikoch, ktorí veria, že veria, majú o sebe pekný sebaobraz, kradnú "pre rodinu" a v luxusných autách z dphčiek derú rozbité verejné cesty a nadávajú aká je to Slovensko len diera. Takto sa robí živá mikro-sociológia bežného a hraničného s univerzálnym a morálnym dosahom.


peří
06.08.2015 5 z 5

Pan T.Todorov podrobně rozebírá odvahu a hrdinství, ale ještě nad ně staví všední ctnosti, tak on je nazývá. Tedy udržení důstojnosti, sebeúcty, starost o druhého, ochranitelství. Ne ideologickou oběť a dokonce ne ani solidaritu, která může být člověku natlačena zvenčí nebo se stát nástrojem pro získání výhod.
Paradoxem energie je, že jí v sobě najdeš tím víc, čím víc jí máš vydat...
Rizikem je selhání dárce nebo příjemce, který přestane nabízený cit opětovat, např. nevděčné děti. Dalším rizikem je to, že utrpení blízkého člověka ve vypjaté situaci násobí i moje utrpení.

alef
24.07.2015 5 z 5

V mezní zkušenosti koncentračních táborů hledá Todorov to, čím se my lidé odlišujeme od pouhých zvířat bojujících o přežití. Život lidí – vězňů – je zcela v moci systému, který se je snaží zbavit lidskosti a nutí je ke každodennímu boji o život. Jsou filozofové, kteří tvrdí, že v těchto extrémních podmínkách je možné pozorovat pravou podstatu člověka, protože ten ze sebe v takové situaci odhazuje tenký nános civilizace a morálka podle nich není nic jiného než částí toho nánosu.

Nemají pravdu. A to ze dvou důvodů. Jednak proto, že se pravá podstata lidství stěží ukáže v tak extrémní situaci, jak říká J. J. Rousseau, “je sice možné přinutit rostliny, aby rostly vodorovně, ale necháme-li je na pokoji, porostou vzhůru”, a podobně je to i s lidmi, jsou-li ponecháni na pokoji, chovají se lidsky. A za druhé: kromě případů brutálního sobectví, jsou z táborů známy i případy nezištné pomoci a sebeobětování (i když řidší než ty první).

Prostředí táborů je silně zkreslující, a přesto v něm můžeme nalézt zrovna tak lidské ctnosti, kterých si vážíme, jako nectnosti, které vedly mj. k ukrutnostem 20. století.

Mishelfka
31.10.2013 5 z 5

Knížku nám na FSS zadal k přečtení náš vyučující Úvodu do sociologie. Děsila jsem se dalšího teoretického díla, ale Todorov skvěle upoutá rozborem chování v mezních situacích, které prakticky ukazuje především na životě v koncentračním táboře.

JeKa
18.07.2013 4 z 5

Studie o tom, jak se člověk chová v mezní situaci...autor se na příkladech z druhé světové války snaží najít v chování lidí určité zákonitosti a typologie...například rozlišuje mužský a ženský typ hrdinství...

THERISA
10.01.2012 5 z 5

Tato kniha byla součástí mého studia na vysoké škole a nestydím se říct, že mi z celého studia dala asi nejvíc...Až mravenčí práce, kterou Todorov podnikl při sběru všech těch informací, by zasloužila Nobelovu cenu za mír! Tahle kniha je totiž neuvěřitelně důležitým svědectvím o holocaustu a zvěrstvech, kterých jsme my jako "páni tvorstva" schopní. Přesně takovéhle knihy jsou důležité, aby se nezapomnělo a nedocházelo k podobným událostem znovu. Škoda jen, že zamýšlený úkol knihy zcela znemožňuje její minimální distribuce a dostupnost...

Štítky knihy

koncentrační tábory

Autorovy další knížky

Tzvetan Todorov
francouzská, 1939 - 2017
1996  97%Dobytí Ameriky: Problém druhého
2000  96%V mezní situaci
2011  65%Úvod do fantastické literatury
2000  94%Poetika prózy
2011  68%Strach z barbarů

Kniha V mezní situaci je v

Přečtených22x
Čtenářské výzvě1x
Doporučených4x
Knihotéce7x
Chystám se číst17x
Chci si koupit5x