Úvod do křesťanství

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Podtitul: Výklad apoštolského vyznání víry Na konci šedesátých let se mladý profesor Ratzinger stal světově známým díky knize Úvod do křesťanství. Pokouší se v ní odpovědět na otázku, co je obsah a smysl křesťanské víry. Důkladnost a hloubka, s níž zde odkrývá základní problémy křesťanské existence, je ohromující i na počátku 21. století. Za orientační vodítko svých úvah si autor zvolil text apoštolského vyznání víry (Věřím v Boha), jímž si křesťané různých konfesí udržují v živé paměti základní pravdy víry. Tyto pravdy tlumočí živým a zároveň velmi přesným jazykem. Nejprve se snaží plně porozumět tomu, co znamená víra v Boha dnes. Zkoumání různých forem racionality a kritika jednostranně technického a přírodovědného chápání člověka a světa ústí do úvah o nedělitelném vztahu víry a rozumu. Pravdy víry souvisejí těsně s celou existencí člověka: zásadně se týkají jeho rozhodování a nejsou jen záležitostí konvencí, soukromí či citů. Specifičnost křesťanské víry spočívá v tom, že křesťan nevěří v něco, ale v někoho. Víra je dialog s Božím TY, setkání s osobním Bohem-Láskou, který nám zjevuje svou tvář v Ježíši Kristu, a my v tomto setkání poznáváme smysl světa i našeho života. Úvod do křesťanství se stal bestsellerem přeloženým do více než dvaceti jazyků. Nyní vychází v novém českém překladu, který napravuje četné nedostatky předchozích vydání. Připojena je i nová vstupní esej z roku 2000, v níž autor uvažuje o dopadu klíčových společenskopolitických přeměn druhé poloviny 20. století na situaci současného křesťanství....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/10_/108453/uvod-do-krestanstvi-108453.jpg 4.429
Žánr:
Duchovní literatura, Náboženství

Vydáno: , Karmelitánské nakladatelství
Originální název:

Einführung In das Christentum, 1968


více info...
Nahrávám...

Komentáře (7)

Kniha Úvod do křesťanství

Legens
01. dubna

Této knize vděčím za dokonání mé konverze ke křesťanskému katolicismu. V prostředí na jedné straně ryze materialistickém a na druhé straně přeplněném četnými kusými, zmatenými, často velmi suverénně podanými informacemi či pseudoinformacemi stran duchovna, jsem si při její četbě uvědomil, že jsou mi zde postupně a nenásilnou formou dávány zřetelné a vyjasňující odpovědi na skutečně všechny otázky, které se mi dříve při pokusech o zorientování se a nalezení cesty v náboženství vybavovaly. Je to kniha pro hledající k nalezení.

Josh
29.05.2021

Totální zklamání. Jakkoli se od autora vlastně nedalo čekat nic přístupného...

Pokud by se hodnotilo, jak z 1 slova udělat 10 stran nebo jak z 1 myšlenky udělat 100 stran, pak by tato kniha byla dokonalá a nestačilo by 10 hvězd. Autor se nejen rozepsal do ohlušující nesrozumitelnosti, ale s ohledem na téma křesťanství a hlavně „úvod“ dokázal tiše odradit i ty, kteří znají křesťanství osobně. Čtenář si nemůže dělat výčitky na jedné straně, že nedal autorovi šanci a na straně druhé, že mu nestačila vlastní inteligence. Ne, není to čtenářem, ale autorem!

Doporučuji těm, kteří očekávají minimálně dle názvu, že by se dozvěděli něco o tomto náboženství, Bohu či víře, aby si našli jinou knihu, jiného autora. Určitě najdou…. protože tato forma předání evangelia by snad odradila i Ježíše Krista.


ne.ver
13.11.2018

Kniha je opravdu narocna, na to, ze si rika "Uvod". Ale napsal ji Ratzinger, tak co muze clovek vlastne cekat! :-) I kdyz jsem se v mnoha pasazich nechytala, tak nejak celkove jsem chapala hlavni linii a ducha, v jakem je to psano. I v kapitolach, kde mi to docela unikalo, se dalo najit tu a tam skvost - vetu, ci myslenku, ktera me opravdu oslovila a ukazala mi treba i vyrazne novou perspektivu. Navic me fascinuje autor - jeho tah na branku a snaha prijit vecem na kloub smichana s pokorou a smyslem pro tajemstvi, ktere nejde vlastnit. Takze velka vdecnost za tutu knihu...

mirektrubak
14.10.2018

„Jsi to skutečně ty? Věřící bude stále znovu prožívat onu temnotu, kdy ho odpor nevíry obklopuje jako temný žalář, z kterého nelze uniknout, a kdy mu lhostejnost světa, trvalá a neměnná, jako by se nebylo nic událo, připadá jako výsměch všem nadějím. Jsi to skutečně ty? - tuto otázku si musíme klást nejen kvůli poctivosti myšlení a odpovědnosti rozumu, ale i na základě vnitřního zákona lásky, která by chtěla stále více poznávat toho, jemuž dala své ano, aby ho mohla víc milovat. Jsi to skutečně ty? - všechny úvahy této knihy se nakonec vážou k této otázce a krouží tak kolem základní formy vyznání: Věřím v tebe, Ježíši z Nazareta, jako v smysl (‚logos‘) světa a svého života.“

Název knihy by mohl napovídat, že se bude jednat o seznámení se se základními informacemi o křesťanské víře. Ale není to tak, vůbec ne. Kardinál Ratzinger předkládá velice propracovanou a propojenou sérii úvah, která vychází z apoštolského vyznání víry a rozebírá jednotlivé body postupně – výrok po výroku. Kniha je poctivě vyargumentovaná, není to žádná „katolická agitka“, ale zároveň to není ani suchá učebnice teologie. Je to zasvěcené svědectví o víře od člověka, který službě v církvi zasvětil život a který nás chce seznámit se svým pohledem. Oslovuje tedy nejen hloubkou svých znalostí, schopností analytického myšlení a uměním vystihnout to podstatné srozumitelným způsobem. Oslovuje také svým zápalem a tím dává knize značnou naléhavost. Funguje to perfektně.
Řadu aspektu víry, nad kterými – předpokládám – i mnohý dlouholetý návštěvník kostela nijak zvlášť nepřemýšlí, dokáže rozebrat, dát jim nový rozměr. Každý čtenář si zřejmě najde svá témata, podle toho, co komu přijde zajímavé – mě zaujal důraz na tradiční dogmata (v pozitivním významu toho slova) a jejich konflikt se snahou přizpůsobovat věrouku dnešku, také kapitoly o Trojici, Duchu svatém a podstatě církevního společenství.

„Zdá se mi nezbytné vidět to naprosto zřetelně: Každý člověk musí zaujmout nějaký postoj k oblasti základních rozhodnutí a žádný člověk to nemůže zcela obejít. Každý člověk nutně nějakým způsobem ‚věří‘“
U řady myšlenek jsem se nedokázal přinutit k souhlasu. Třeba použití negativní teologie pro důkaz o nauce o Trojici se mi nezdá vhodný. Jindy jsem měl pocit, že se příliš spěchá se soudy jako „z předchozího jasně vyplývá“ nebo „jak je vidět, s touto teorií se nikam nedostaneme“. A také si myslím, že s použitím slov jako „pravda“ a „důkaz“ v něčem tak těžko postihnutelném jako je víra, by se mělo šetřit víc, než to kardinál Ratzinger ve své knize dělal.
Nicméně – že míst, kde jsem si do knihy zakreslil pomyslný otazník, bylo hodně, bylo dáno tím, že křesťanská víra je téma, kde mi záleží na každé větě, na významu každého slova. Proto jsem se nechtěl smířit s tím, že souhlasím nebo rozumím jen částečně, ale že je to vlastně jedno. Proto jsem se také k mnoha odstavcům vracel (četl jsem knížku déle než tři měsíce) a někde také musel kapitulovat a smířit se s tím, že mi význam některého odstavce nebo dílčího tvrzení zůstává nejasný.

Přesto jsem moc rád, že jsem si knihu mohl prostudovat, nabídla řadu nových pohledů na jednotlivé položky Kréda (paradoxní v dnešní době: ortodoxní výklad může být vnímán jako svěží myšlenka – tak daleko jsme se v lecčems vzdálili od jádra víry), někdy precizněji formulovala mé vlastní názory (schopnost formulace myšlenek má kardinál Ratzinger vážně skvělou – snad na každé druhé stránce bylo něco, co stálo za zaznamenání), jinde jsem byl jeho úhlem pohledu překvapen a musel připustit, že moje letité postoje neobstojí před jeho argumentací.
Ale hlavně: spousta věcí zde napsaných může být velmi užitečná v každodenním životě, jsou zde (ne záměrně, ale tak nějak mimochodem) odpovědi na každodenní otázky a je návodem pro praktický život ve víře, zejména v životě v křesťanské komunitě (což je má osobní „katolická Achillova pata“)
„Cílem křesťana není soukromá blaženost, ale celek. Křesťan věří v Krista, a proto věří v budoucnost světa, nikoli jen ve vlastní budoucnost. Ví, že tato budoucnost je víc, než dokáže vytvořit on sám. Ví, že existuje smysl, který on vůbec není s to zničit. Ale má snad kvůli tomu složit ruce do klína? Naopak: protože ví, že existuje smysl, může a musí s radostí a nebojácně konat dílo dějin, i když ze svého úzkého pohledu bude mít pocit, že to je stále stejná sisyfovská práce a že balvan lidského údělu se generace na generaci stále znovu valí nahoru jen proto, aby vždy znovu vyklouzl a veškeré úsilí tak přišlo nazmar. Kdo věří, ví, že dílo dějin jde ‚kupředu‘, netočí se v kruhu. Kdo věří, ví, že dějiny se nedají srovnat s Penelopiným kobercem, který je stále znovu tkán, aby se stále znovu páral.“

Erik77
30.01.2017

Je to veľmi náročné čítanie. Ale to bude tým, že som ešte nedozrel na hĺbku a múdrosť autora.

Pán rostlin
08.06.2014

Vyplatí se vydržet až do úplného konce. Obzvláště pro adepty studia teologie.

joo
19.02.2013

Čtení je to docela obtížné a jsem teprve na začátku. Avšak vzhledem k poslední události, abdikaci papeže, mě tento autor jako člověk velmi zajímá.