Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty

kniha od:

Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty https://www.databazeknih.cz/https://www.databazeknih.cz/img/books/14_/145830/bmid_uvod-do-fonetiky-a-fonologie-pro-bo-zwC-145830.jpg 4.3 7
Koupit Koupit eknihu Bazar

Učební text Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty podává poučení o zvukové stavbě češtiny tak, aby na jedné straně v přiměřeném rozsahu reflektoval nejnovější poznatky fonetických věd (tj. fonetiky, fonologie a morfonologie ve vzájemném vztahu včetně rozdílu mezi psanou a mluvenou podobou jazyka), na druhé straně však zvýraznil to, co je pro moderní poznání češtiny relevantní. Věnuje se nejen hláskám jako základním prvkům popisu, ale i stavbě větších celků mluvy. Na rozdíl od minimalizovaných výkladů běžných mluvnic je daleko hlubší a komplexnější, a to jak v rozsahu poznatků, tak v jejich vysvětlení a specifikaci. Skriptum má část obecnou, která může dobře posloužit pro studium jakékoli filologie (české doklady jsou v ní jen jako příklady pro jinak velmi obecné poznatky a souvislosti), a část věnovanou češtině, kde se vedle výkladu o standardní výslovnosti najdou i poznatky o zvukové stavbě jiných variet tohoto jazyka včetně dialektů. Závěrečná kapitola je věnována teorii kultivované výslovnosti a zásadám české ortoepie, jež jsou formulovány ve shodě s dnes už těžko dostupnými kodifikačními příručkami. Učební text není pouhou cvičebnicí výslovnosti se zjednodušenou teorií, ale je formou i náplní skutečným odborným výkladem, který je určen ke studiu, nikoli pouhému přečtení nebo naučení zpaměti. Počítá s obsahem vysokoškolského studia bohemisty v tom, že zachycuje i pojmy a vztahy, s nimiž bude student pracovat v dalších disciplínách, např. v historické mluvnici. Pak se může k textu vracet a některé termíny si osvěžit nebo dokonce si je v nových souvislostech upřesnit. Knížka tohoto zaměření není v současnosti na jiných vysokých školách v ČR k dispozici.... celý text

Komentáře (2)

Komentáře 2 Recenze 0

Ray_Ljus
Ray_Ljus
23.05.2014 5 z 5

V prvním ročníku bohemistiky mi zachránila vysokoškolská studia :D

pakoshka
pakoshka
09.09.2013

Fonetiku jsem pochopila, zkoušku udělala - co víc si přát? :)


Štítky knihy

čeština hláskosloví, fonologie hláskování, fonetika

Autorovy další knížky

Marie Krčmová
česká, 1940 - 2023
2008  87%Současná stylistika
2003  84%Současná česká stylistika
2008  86%Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty
2008  93%Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky
1984  0%Fonetika a fonologie českého jazyka

Kniha Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty je v

Přečtených11x
Knihotéce6x
Chystám se číst2x