Účetnictví ve schématech pro obchodní akademie

nehodnoceno
Účetnictví ve schématech pro obchodní akademie https://www.databazeknih.cz/img/books/32_/326761/bmid_ucetnictvi-ve-schematech-pro-obchod-l4E-326761.JPG 0 0 0

Učební pomůcka Účetnictví ve schématech si klade za cíl co nejnázorněji přiblížit nejpoužívanější způsoby účtování, které jsou předmětem výkladu v učebnici Účetnictví pro 3. ročník obchodních akademií (Nunzar - Kleisner). Je zaměřena na schematické znázornění účetních případů zejména ve výrobních podnikatelských subjektech. Při zpracování tohoto materiálu jsem vycházela ze zkušeností získaných při výuce účetnictví na obchodní akademii v Pardubicích, zejména z reakce studentů na výklad učiva spojený s používáním názorných pomůcek. Schémata účtování se mi osvědčuji, neboť usnadňují studentům porozumění vykládaného učiva a navíc šetří čas, neboť zbývá více prostoru na procvičování učiva řešením úloh. Z metodického hlediska jsem se snažila uvádět u všech účetních případů účetní doklad, podle kterého se v praxi nejčastěji účtuje, nejde však o vyčerpávající výčet dokladů. Aby si studenti uvědomovali povahu účtů, na kterých účtují, je u rozvahových účtů uváděn na příslušné straně počáteční stav (=zůstatek z předcházejícího účetního období). Uvedená pomůcka je určena co nejširšímu okruhu čtenářů, kteří se zajímají o účetnictví a chtějí mít k dispozici názorný přehled nejpoužívanějších způsobů účtování či chtějí studovat podle schémat samostatně. Chtěla bych touto cestou poděkovat Ing. Vladimíru Munzarovi, bez jehož pochopení a morální podpory by tato pomůcka nevznikla.... celý text

Přidat komentář

Autorovy další knížky

Jarmila Čuhlová
česká, 1946
2004  0%Přehled učiva k maturitní zkoušce z účetnictví
1996  0%Účetnictví ve schématech pro obchodní akademie
2006  0%Slovník základních pojmů z účetnictví