Tělo nezapomíná

Tělo nezapomíná https://www.databazeknih.cz/img/books/25_/259399/bmid_telo-nezapomina-259399.jpg 3 5 5

Tělo nezapomíná, kniha plná poutavých případových studií, spojuje tělo a mysl v léčení posttraumatické stresové poruchy. Zaujme odborné lékaře, výzkumníky, studenty i běžné čtenáře. Pro klinické lékaře i jejich pacienty má obrovskou hodnotu pochopení psychofyziologie traumatu a vědomí, co dělat s jeho projevy. Tato kniha přináší moderní pojetí jeho fyziologie, neboť jasně osvětluje působení traumatu na tělo a fenomén somatické paměti. V současné době panuje názor, že lidé, kteří byli nějakým způsobem traumatizovaní, si nesou určitou skrytou vzpomínku na traumatizující události ve svém mozku a těle. Tato vzpomínka se často projevuje v symptomatologii posttraumatické stresové poruchy jako noční můry, vzpomínky (flashbeck), vyděšené reakce a disociativní chování. V zásadě je to tak, že tělo traumatizovaného jedince nechce být ignorováno. Rothschildová redukuje propast mezi vědeckou teorií a klinickou praxí a buduje most překlenující mezery mezi verbální a tělovou terapií a zároveň prezentuje principy a bezdotykové techniky, jejichž prostřednictvím je možné být vůči tělu chápaví a uznat jeho nároky. S ohledem na jejich relevantnost pro klinické odborníky sjednocuje současné znalosti z psychobiologie stresové reakce jak v běžně náročných situacích, tak v průběhu extrémního a dlouhodobého traumatu. To dává zástupcům všech oborů základ pro uvažování o původu příznaků, jež se projevují u jejich klientů, a začlenění pohledu na tělo do jejich praxe. Somatické techniky jsou vybrány s ohledem na větší bezpečnost terapie traumatu při současném zvýšení integrace mysli-těla.... celý text

Přidat komentář

hu_87
21.04.2021 5 z 5

Kniha vhodná pro psychology, psychiatry a každého, kdo má s traumatem zkušenost - ať už vlastní či "jen" z doslechu. První polovina knihy je odbornějšího a teoretického rázu - probírají se zde různé typy paměti, stresu.... a v další části autorka zmiňuje své zkušenosti spolu s jednotlivými kazuistikami klientů, různé zásady při terapeutické léčbě traumatu a čeho se vyvarovat.

Měnící
05.02.2019 3 z 5

Mě přijde vhodnější přístup Somatic Experiencing, autor Peter Levine.


Radka_p
02.09.2017 5 z 5

Skvelá odborná kniha, ktorá prechádza od teoretického ukotvenia vzniku a príznakov posttraumatickej stresovej poruchy až po jej liečbu cez konkrétne metódy a postupy. Jednotlivé postupy sú zrozumiteľne a jasne prezentované na kazuistikách. Veľmi dobre sa číta a vnímam ju ako skutočne prínosnú pre prax.