Spravedlnost: Co je správné dělat

Spravedlnost: Co je správné dělat https://www.databazeknih.cz/img/books/26_/267324/bmid_spravedlnost-co-je-spravne-delat-qrr-267324.JPG 5 47 9

V knižním zpracování populárního televizního pořadu profesora Michaela Sandela (Harvard) se čtenáři představují svižně a vtipně psané kapitoly, bohatě doplněné aktuálními příklady problematiky spravedlnosti. Rozehrávají se v nich některé z nejožehavějších morálních otázek, které dnes hýbou společností na Západě: je morální sanovat banky, požadovat přemrštěné ceny, pozitivně diskriminovat při přijímání na univerzitu či ukládat povinnou službu v armádě? Odhalují také anatomii některých klíčových hodnotových sporů: o cenu lidského těla, o přípustnost homosexuálních sňatků, o kolektivní odpovědnost komunity či o roli náboženství v politice. Autora však zaměstnávají nejen „velké“, ale i „malé“, každodenní problémy, jako jsou smysl sportovních her, pouta rodinné solidarity nebo nároky imigrantů...... celý text

Žánr:
Literatura naučná , Politologie, mezinárodní vztahy

Vydáno: , Karolinum
Originální název:

Justice: What's the Right Thing to Do? , 2009


více info...

Komentáře (9)

Komentáře 9 Recenze 2

MišCA
MišCA
01.01.2024 5 z 5

Myslím si, že dílo je čtivé a přináší několik momentu k zamyšlení. Ukazuje jednotlivé názory filosofů a politologů na různá témata, nejen spravedlnosti.

Crimble
Crimble
08.09.2022

Tentokrát nebudu hodnotit. Někdy mne to bavilo nesmírně, někdy jsem se trochu ztrácel. Dá fušku všemu porozumět a jsou tu povolanější, kteří si mohou dovolit o tomto napsat něco přínosného a odborného. Já jenom mohu poděkovat za zajímavý pohled do světa, kam tak často nezavítám.


Macvosik
Macvosik
08.02.2022 5 z 5

Spravedlnost je bezpochyby najlepšia a najplnšia z preložených kníh Michaela Sandela. Sandel je tu stále verný svojej tradícii vedenia polemiky a obhajoby občianskych cností a zamerania sa na vec, inštitúciu, činnosť (atď.) samotnú, na jej osobitú hodnotu. Poukazuje napríklad na to, že v prípade pozitívnej diskriminácie sa nevyhneme otázkam o povahe dobrého života, či dobrého chodu inštitúcií, ako sú univerzity a zároveň aj otázkam cností a hodnôt. Čiže neodchyľuje sa tu od svojho typického (neo)aristotelizmu. Konfrontáciou s rôznymi ďalšími vplyvnými etickými teóriami prehlbuje aj "výklad" svojej filozofie a dostáva sa až k akejsi ontologickej podstate, ktorú môžeme nazvať naratívnym spôsobom chápania ľudského života. Tu vychádza, samozrejme, z MacIntyra.

Sandel však nie je ani tak platónska, či aristotelovská postava. Nie je tvorcom komplikovaných metafyzík. Je skôr figúrou, ktorá systematickou konfrontáciou rôznych filozofií, ich protirečení, nedôsledností, extrémností a poukazom na určité hľadisko, z ktorého sa následne odráža, pripomína viac Sokrata a možno úplne najviac zo všetkých Sofokla. Sandel tu akoby zdôrazňuje bytostnú a zároveň pozitívnu tragickosť ľudského života. Našu neschopnosť utvoriť si úplne dokonalé, autonómne a neutrálne jednotiace hľadisko (tak ako sa o to pokúšal Kreón, alebo rôzne kategorické doktríny), z ktorého následne môžeme "pohnúť zemou", obrniť sa v ňom pred príchodom tragických udalostí a poukazoval skôr na to, že toto potláčanie problémov žiadny problém nevyrieši - len ho ignoruje. A práve preto sa musíme opäť vrhnúť do víru občianskeho života, ktorý je bytostne konfliktný, ale pri správnom uhle pohľadu a pri správnom nastavení cností, ktoré by spoločnosť propagovala, nejde o nič zlé, skôr naopak. Pretože obvykle tie najdôležitejšie, najbytostnejšie problémy nikdy nezmiznú, keď ich budeme ignorovať, keď budeme neutrálni, keď odhliadneme od problémov morálky, cností a konfliktu svetonázorov. Je to presne naopak, pretože pri ich obchádzaní potom prepuknú s fanatickým zápalom. Tieto konflikty sa dajú riešiť len konfrontáciou, vypočutím, diskusiou.

Dnes vidíme skôr opak. Potrebujeme skrátka spoločnosť, ktorá nás jednak na tieto konflikty pripraví, umožní nám o nich diskutovať a zároveň zabráni ich prerasteniu do animozít. A Sandel ukazuje, vlastne nie - stelesňuje - ako na to. Stelesňuje to, že táto diskusia o morálke a cnostiach vlastne môže byť aj hravá, naplňujúca, podnetná a kultivovaná činnosť a nie džihád či nechutná krčmová prekrikovačka. Sám Sandel je tak akýmsi Sokratom svojej vlastne filozofie. Bravo.

lukas9656
lukas9656
20.10.2021 5 z 5

Vynikající kniha, která líčí hlavní dilemata dnešní doby: je správné souhlasit se sňatky homosexuálů, nebo ne? Spadají duševní poruchy způsobené válkou (PTSD) do skupiny "zranění" z války, za které by se měly udílet "řády", nebo ne? Autor nepřináší jednoznačné odpovědi, ale ukazuje, jak se můžeme v těchto hodnotově zatím neukotvených problémech zorientovat. Bonusem je to, že to je čtivý průvodce dějinami filosofie a rozhodování.

ivokick
ivokick
24.04.2021 5 z 5

Skvělá kniha pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své znalosti filosofie a především aplikované etiky. Autor nás provází mnoha důležitými morálními otázkami současného světa (daně, manželství homosexuálů, služba v armádě a loajalita vůči atp.) a seznamuje nás zároveň se stěžejními filosofy, kteří se etikou ve své práci zabývali. Jedná se o I. Kanta, Aristotela a J. Rawlse. Krom jejich etické filosofie nás autor také seznámí se základy utilitarismu a libertarianismu. Kniha je psaná velmi čtivým a srozumitelným jazykem a každá kapitola obsahuje množství příkladů z praxe, na nichž autor ilustruje zásadní morální dilemata. Určitě doporučuji!

Zknihydohlavy
Zknihydohlavy
01.02.2021 4 z 5

Před lety jsem absolvoval Sandelův online kurz Justice, na jehož základě vznikla i tato kniha. Tu jsem dostal od A. až po jeho absolvování a k jejímu úplnému přečtení jsem se rozhodl až několik let po absolvování původního kurzu. Autor čtivou formou představuje svět morální filozofie a jednotlivé myšlenkové proudy popisuje na aktuálních tématech (finanční pomoc, surogátní mateřství, manželství mezi osobami stejného pohlaví, asistovaná sebevražda, vojenská služba atd.).

Základní dělení, ze kterého autor v knize při představování jednotlivých směrů vychází, se odvíjí od toho, zda je naše představa o spravedlnosti založena na „blahobytu“, „svobodě“ nebo „ctnosti“. Sandel následně představuje filozofii utilitarismu (Bentham, Mill), libertariánství (Friedman, Nozick), Kantovu morální filozofii, Rawlsovu teorii spravedlnosti a etiku ctností (Aristoteles). Sandel zdařile popisuje sporné body mezi jednotlivými názorovými proudy, které vyplývají z rozporů mezi klíčovými předpoklady, na kterých jednotlivé směry stojí (např. zda lze vůbec hovořit o svobodné volbě člověka s ohledem na množství náhod, které definují naše předpoklady, vlohy, schopnosti a vlastnosti; nedostatky utilitaristického hledání univerzální jednotky vhodné pro přepočet všeho na světě včetně záležitostí, jejichž hodnotu lze často vyčíslit jen stěží).

InaPražáková
InaPražáková
05.06.2019 5 z 5

Důkladný rozbor hlavních směrů vnímání morálky a smyslu politiky v západních demokraciích, utilitarismu, liberalismu, egalitarismu a komunitarismu. Sandel klade důraz na praktické aplikace a především na argumenty, které je podporují nebo z nich vyplývají. Díky tomu, že jde o sepsané přednášky, založené na reálných, často kontroverzních případech, vybízí kniha čtenáře k reakci, k tvoření vlastních argumentů a přehodnocování postojů, učí umění diskuse.
Autor dbá na logiku a vyváženost, nicméně dosažení zcela odosobněného, neutrálního postoje považuje za z principu nemožné a netají se vlastním názorem na ideální způsob rozvíjení občanské společnosti. Jiným názorům ale nechává dost prostoru, aby se ani čtenář, který ve všem nesouhlasí, necítil utlačovaný. Podnětná a výborně napsaná kniha.

Miliarda
Miliarda
16.01.2018 5 z 5

Je morálně ospravedlnitelná interrupce, je spravedlivé současné přerozdělení příjmů, kdy hvězdy NBA berou více než 100násobně vyšší plat než učitelé? Tyto i mnohé další ožehavé morální otázky současné společnosti jsou konfrontovány se základními pojetími spravedlnosti v této brilantní knize prof. Sandela. V 10 kapitolách jsou velice čtivě, avšak zároveň velmi erudovaně popsány jednotlivá pojetí spravedlnosti, přičemž na konkrétních morálních otázkách současné společnosti (svatby homosexuálních párů, povinná vojenská služba, náhradní mateřství apod.) je skvěle demonstrováno jak jednotlivá pojetí spravedlnosti na tyto otázky nahlížejí. Kniha rozhodně není žádnou agitací k přijetí myšlenek autora, ale má rozvinout kritické myšlení čtenáře a schopnost s názory autora polemizovat. Ostatně z celé koncepce knihy je zřejmé, že žádná absolutní pravda neexistuje, spravedlnost nelze vyložit pouze jedním způsobem, a o to podstatnější je proto rozvíjet společenskou debatu a přijímat i oponentní názory, pakliže jsou logicky zdůvodněny. Pro každého, koho problematika řešení morálních dilemat "nenechá spát" a navíc se alespoň okrajově zajímá o právo a filosofii se jedná takřka o povinnou četbu. Ve mně osobně zanechala kniha velice pozitivní dojem, a proto nemohu než ohodnotit plným počtem hvězd.

Pro zájemce podrobnější hodnocení viz. přiložená recenze (https://www.databazeknih.cz/recenze-knihy/spravedlnost-co-je-spravne-delat-9393)

Mr.Burns
Mr.Burns
26.10.2015 5 z 5

Kniha vychází z kurzu, který na Harvardu přednáší tamní profesor Michael Sandel. Tento kurz je na jeho alma mater jedním z nejnavštěvovanějších a pokud si přečtete tuto knihu, budete vědět proč! (záznam přednášek můžete nalézt s cz titulky na www.sandel.cz)

V každé kapitole se autor zabývá určitým politicko-filozofickým směrem a na konkrétních příkladech z běžného života argumentuje v (ne)prospěch onoho světonázoru. Vlastníme sami sebe? Je pozitivní diskriminace morálně opodstatněná?...

Na knížce musím ocenit zejména její argumentační preciznost a snahu dobrat se pravdy (spravedlnosti). Před četbou jsem již znal autorovu preferovanou ideologii a při zpětném pohledu musím konstatovat, že byla z knížky vnímatelná. POZOR! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ to ovšem není žádná agitka (a pokud ano, tak pečlivě vyargumentovaná). Moje názory byly v průběhu četby hluboce zkoušeny a mnohé tímto testem neprošly.

Pan profesor mě naučil zj. důležitost debaty. Pro demokracii (pokud se má zlepšovat) je nutné poslouchat nejen své příznivce, ale hlavně VĚCNOU názorovou oponenturu. Je také nutné mít mysl otevřenou a nebát se změnit názor pod tíhou lepšího argumentu. Kdo se zajímá o aktuální společenské problémy, politiku, právo a ekonomii, je toto dílo MUST READ!


(PS: Kdo se tohoto pána, jako já, nemůže nabažit, doporučuji i jeho sérii The Public Philosopher, která je k dispozici na stránkách BBC jako volně stažitelný podcast.)

Štítky knihy

morálka spravedlnost politologie

Autorovy další knížky

Michael Sandel
americká, 1953
2015  95%Spravedlnost: Co je správné dělat
2013  76%Co si za peníze (ne)koupíte
2022  84%Tyranie zásluh: Kam se podělo obecné dobro?
2020  93%Jak trhy vytlačují morálku

Kniha Spravedlnost: Co je správné dělat je v

Právě čtených4x
Přečtených62x
Čtenářské výzvě2x
Doporučených4x
Knihotéce18x
Chystám se číst41x
Chci si koupit21x