Sociální hnutí - Teorie, koncepce, představitelé

Sociální hnutí - Teorie, koncepce, představitelé
https://www.databazeknih.cz/img/books/14_/147935/bmid_socialni-hnuti-teorie-koncepce-predstavitele-147935.jpg 2 1 1

Kniha je analýzou teorií a koncepcí zabývajících se zrodem, růstem a pádem sociálních hnutí. Zachycuje přibližně stoletý vývoj teoretické reflexe sociálních hnutí, pozornost zaměřuje zejména na historii posledního čtvrtstoletí, které je obdobím konfrontace teorie nových sociálních hnutí a teorie mobilizace zdrojů.

Přidat komentář

Autorovy další knížky

2008  80%Základy sociologie
1999  40%Sociální hnutí - Teorie, koncepce, představitelé
2015  60%Sociologie konfliktu
2006  0%Talcott Parsons a jeho přínos soudobé sociologické teorii
2013  0%Mezi konfliktem a kooperací - Jednotná teorie konfliktu a kooperace