Social Choice and Behavior; the nature of their design and management

nehodnoceno
Social Choice and Behavior; the nature of their design and management https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/435832/bmid_social-choice-and-behavior-the-natu-6KN-435832.jpg 0 0 0

V nejširším metodologickém kontextu patří kniha mezi pokusy o přenos poznatků mezi společenskovědními obory. V její části „PART I“ jsou hlavní myšlenky koncentrovány do tří stručných tezí charakterizovaných jako příspěvky právní nauky pro rozvoj ekonomického myšlení. Jmenovitě jde o následující: – Teze A analytikům doporučuje k analyzovanému chování přistupovat jako důsledku interakce mezi dvěma typy subjektů v angličtině označovaných jako Designer a Designee, případně česky jako Zadavatel a Dodavatel. – Teze B říká, že to, co Zadavatel zadává, není Dodavatelovo výsledné chování, ale pouze úkol nějak se chovat, tj. Dodavatelův závazek, plán, cíl apod. V duchu právní nauky je pak zaveden výčet vzájemně výlučných stavů úkolu, včetně stavu, kdy úkol není Dodavatelem „včas a řádně“ splněn. – Teze C navazuje na další notorietu právní nauky, podle níž je úkol vždy zadán ve prospěch nějakého Beneficienta (Beneficiary), kterým může být i tzv. třetí osoba. Proti-hráčem Beneficienta je pak tzv. Odpůrce (Defendant) s tím, že případné spory mezi nimi řeší tzv. Manažer (rozhodčí, soudce apod.). Teze A, B a C jsou v části „PART II“ aplikovány a testovány v jedenácti vzájemně odlišných společenských kontextech – od pojistné smlouvy, přes order routing známý z burzovních obchodů až po modely rozhodování za nejistoty.... celý text

Komentáře (0)


Autorovy další knížky

2016  67%25 let české transformace
2013  27%Dnešní polemika o včerejší privatizaci
2009  100%Rozvojové země: potřebují pomoc, nebo volné trhy?
2016  100%Ekonomie jako osud
2018  0%Social Choice and Behavior; the nature of their design and management