Slovenský juh v stredoveku I.

Slovenský juh v stredoveku I. https://www.databazeknih.cz/img/books/25_/258883/bmid_slovensky-juh-v-stredoveku-i-3lC-258883.jpg 5 2 2

Ján Stanislav sa narodil 12. decembra 1904 v Liptovskom Jáne, zomrel 29.júla 1977 v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval slavistiku a romanistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od začiatku venoval sústredenú pozornosť staroslovienčine a kultúrno- historickej problematike veľkomoravského obdobia. Výskum slovenského historického miestopisu a slovansko- slovenských miestnych mien z územia Panónie ucelene spracoval v dvojzväzkovom diele s prílohami Slovenský juh v Stredoveku.... celý text

Přidat komentář

Ivan53
23.10.2022 5 z 5

V inej krajine by podobná kniha vychádza v tisícových nákladoch a citovala by sa v každej učebnici dejepisu. U nás je nedostupná. Po jednotlivých župách a častiach Uhorska sa dozvedáme o slovenskej postati dedín a miest, ktoré boli slovenské ešte v 15. storočí, hoc na území súčasného Maďarska. Neprekonané dielo. Vrelo odporúčam.