Slovania

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Školy ruských historikov (minulé i súčasné) o pôvode a formovaní Slovanov Autor sa v monografii dotýka problému minulých i súčasných ruských historických škôl (historiografické, antropologické, archeologické, etnografické, lingvistické, genetické, geografické) a rozličných teoretických koncepcii o pôvode a začiatkoch Slovanov a formovaní slovanských národov (dunajskej, balkánskej, maloázijskej, severskej-arktickej, ázijskej (západoázijskej aj stredoázijskej), eurázijskej i západnej), popri celom rade významných osobnosti (viac ako 100 ruských bádateľov) s krátkou informáciou o koncepcii, prístupe a hlavných myšlienkach ich základných diel o najstarších dejinách. Autor pritom sleduje svoju vlastnú historickú koncepciu o pôvode, začiatkoch a vývoji Slovanov s dôrazom na Rusov. Predslov vydavateľa Kniha profesora histórie, spisovateľa a kulturológa P. V. Tulajeva, „Rus, Slavjane i ich sosedi v drevnosti“, prináša výsledky jeho mnohoročného výskumu prameňov slovansko-ruského sveta. Zovšeobecnením letopisných zdrojov a prác domácich a zahraničných učencov 17. až 20. storočia, autor rozprestiera pred čitateľom širokú panorámu historických udalostí v chronologickej postupnosti, od potopy sveta, do mongolského vpádu. Náučno-populárnym jazykom rozpráva o prapredkoch Indoeurópanov, dunajskej kolíske Slovanov a dávnych národoch Eurázie nazývaných Barbarmi. Veľa zaujímavých a objavných informácií autor sústredil v kapitolách o Venetoch, Vandaloch, baltskej Slávii a v kapitole venovanej vzniku Rusi. Osobitnú pozornosť venoval predkresťanskému obdobiu a jeho mytológii, nástupu kresťanstva a slovanskému písomníctvu. Monografia je veľmi dobre ilustrovaná, doplnená mapkami a poznámkami, čo zvyšuje jej hodnotu. Prekladu do slovenčiny sa ujal odborník znalý témy, pán PhDr. Viktor Timura, CSc., čo publikácii pridáva na hodnote. Knihu odporúčame širokému okruhu čitateľov venujúcich sa téme slovanstva....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/44_/444413/big_slovania-4Se-444413.jpg 41
Žánr:
Literatura naučná, Historie

Vydáno: , Nitrava
Originální název:

Rus, Slavjane i ich sosedi v drevnosti, 2018


více info...
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Slovania

yerry
22.08.2020

Knihu by som pravdepodobne hodnotil maximálnym počtom hviezd. Bohužiaľ za tú chýbajúcu korektúru (miestami dosť nekvalitný preklad, nesprávne skloňovanie a pod.) musím jednu ubrať. Inak ale považujem ju za dosť autoritatívny a objektívny počin. Dejiny z pohľadu ruských historických škôl sú totiž dosť odlišné od histórie, akú poznáme u nás.

Priaznivci Velesovej knihy a Slovansko-Árijských véd si tentokrát na svoje neprídu. Autor sa totiž drží vedeckých poznatkov a vlastného výskumu. Sú tu síce spomenuté, ale len okrajovo a autor ich nepovažuje za dôveryhodný zdroj. Tulajev je zástancom autochtónnej teórie, ktorá sa u nás v oficiálnych vedeckých kruhoch neteší veľkej obľube. Teda, že Slovania - Sloveni - Rusi - Rasseni - Veneti - atp. žijú na svojich územiach už niekoľko tisícročí. Teda žiadne zjavenie sa z Pripjaťských močiarov niekedy v 5.-6. stotoročí sa nekonalo. Rozvíja tu rôzne teórie o pôvode Slovanov. Tými hlavnými sú dunajská, balkánska, maloázijská, arktická, eurázijská.

Grom knihy a zároveň jej najväčším prínosom je zosumarizovanie množstva ruských historických škôl z rôznych období, priradenie autorov k príslušným školám a zbežný popis ich základných diel. Konečne sa môžeš v tej záplave rôznych ruskojazyčných textov orientovať podľa jednotlivých autorov. Teda nájdeš tu od autorov striktne sa pridŕžajúcich vedeckých faktov cez rôznych popularizátorov ruskej histórie až po totálnych rusocentristov a bájkárov.

Až na tú vyššiespomenutú výhradu, knihu hodnotím teda veľmi kladne a odporúčam na štúdium znalcom dejín tentokrát v monografii o dejinách Slovanov z ruského pohľadu...