Školní hodnocení žáků a studentů - se zaměřením na slovní hodnocení

Školní hodnocení žáků a studentů - se zaměřením na slovní hodnocení
https://www.databazeknih.cz/img/books/14_/141975/skolni-hodnoceni-zaku-a-studentu-se-zamerenim-na-slovni-hodnoceni-141975.jpg 4 3 3

Publikace se zabývá hodnocením ve škole, zejména hodnocením slovním, a to v jeho pedagogických a psychologických aspektech. Slovní hodnocení nechápe jen jako alternativní formu hodnocení, pro jejíž využití se učitel může, ale také nemusí rozhodnout. Při monitorování žákovy cesty za vědomostmi se totiž dnešní učitel nevyhne hodnocení sociálních i kognitivních dovedností, postojů a přístupů žáka nebo jeho vztahu k podstatným hodnotám. Na to vše klasifikace pomocí známek nestačí. Pravým nástrojem, který míří také k rozvoji sebehodnocení, je tedy hodnocení pomocí popisného jazyka. Kniha přináší množství praktických ukázek, které mohou učitele inspirovat v jejich každodenní pedagogické činnosti. Mgr. Šárka Miková a Mgr. Jiřina Stang jsou dětské psycholožky. Zabývají se především psychologickými aspekty hodnocení a tím, jak různé hodnotící přístupy a praktiky respektují vrozené dispozice žáků.... celý text

Přidat komentář

Bonda
10.05.2022

Před touto publikací varuje Robert Čapek. Zdá se mu, že aplikace zde uvedených postupů může vést přesně k tomu, před čím varuje i sama publikace: k příliš negativnímu hodnocení, které ve výsledku demotivuje a deprimuje. Pokud celá třída bude hodnotit kamarádův výkon u tabule podrobně (dle více kritérií) a na třístupňové škále, může se dle Čapka stát, že nešikovnější žák si odnese od spolužáků velký náklad negativní zpětné vazby. Čapek cituje návrh symbolických označení třístupňového hodnocení, které se skutečně v knize objevuje (na str. 105) a skutečně je jako jeden z návrhů nabídnut "superstar – skorovyvolený – teletele", nicméně hned vzápětí autoři upozorňují, že tyto nálepky nejsou pro žáky příjemné. Na jiných místech proti nálepkování vystupují a uvádějí příklad motivující, respektující komunikace v situaci, kdy se dítě na plavecké lekci bojí vody. Vyzdvihují používání popisného jazyka. Jeden oddíl knihy je věnován žákovským portfoliům.