Setkání s anděly

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Jak získat pomoc z nebe / Nejsme sami! Věděli jste, že obvykle se ve vaší společnosti vyskytuje mnohem více andělů, než si uvědomujete? Vaše modlitby uvolňují Boží moc a Bůh často posílá anděly, kteří přinášejí jeho mocnou odpověď. Andělé byli při díle ve Starém i v Novém zákoně – a jsou při díle i dnes! Opusťte mýty a pohádky a objevte skutečnou povahu, roli i dějiny andělů v našem světě. V této zevrubné studii učitelé, badatelé a vizionáři James a Michal Ann Gollovi na základě Písma, církevních dějin, svědectví i osobních zkušeností popisují různé kategorie andělů vysvětlují, jak andělé v tomto světě působí jakožto Boží služebníci ukazují vzájemný vztah přímluvy a působení andělů pomáhají vám porozumět, jak vnímat anděly a jak si zajistit jejich pomoc ve vašem vlastním životě. Nejsme sami! Když se modlíme „přijď tvé království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“, zveme nebeské zástupy, aby se k nám připojily, aby nám pomáhaly a aby nás posilovaly. A tyto zástupy jsou připraveny přijít nám na pomoc. Jedinečná kniha o službě andělů v českém jazyce! Setkání s anděly jsou dalším aktuálním spisem Jamese a Michal Ann Gollových. Všude kolem nás se množí nadpřirozené zážitky. Velice potřebujeme poučení, jež nám pomůže porozumět navštívením, která jsou stále častější. Uctívat anděly je hloupé, ale stejně hloupé by bylo anděly ignorovat. Gollovi nám předkládají velmi potřebné ponaučení, které nám jistě pomůže správně projít touto úžasnou dobou nebeských návštěv. Bill Johnson, hlavní pastor Bethel Church, autor knihy Když nebe sestoupí na zem Kniha Setkání s anděly je podrobnou studií o andělech a jejich důležité službě. Je založena jednak na biblickém pohledu na toto téma a jednak na osobních setkáních, které měli James a Ann Gollovi se světem andělů. Tato kniha také užitečným způsobem čerpá ze zkušeností s anděly mnohých uznávaných služebníků v současnosti i od různých církevních otců. Kniha obsahuje tyto klíčové hodnoty: umožňuje nám vidět, jak svatí Boží andělé nádherným způsobem odrážejí Pánův charakter, abychom jej mohli lépe znát; ukazuje, že jejich zaměřením je sloužit a oslavovat Ježíše; učí nás, jak se můžeme naučit anděly rozeznávat a společně s nimi pracovat na našem nebeském poslání a také to, že modlitby, přímluvy a víra věřících jsou zásadní k tomu, aby andělé mohli být uvolněni pro službu Pánu, jeho církvi a lidu Izraele tak, že budou přinášet Kristovu vládu tomuto věku, který se chýlí ke svému konci....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/167959/setkani-s-andely-167959.jpg 42
Žánr:
Duchovní literatura, Náboženství

Vydáno: , Juda
Originální název:

Angelic encounters


více info...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Setkání s anděly