Rudolf Slánský

Rudolf Slánský https://www.databazeknih.cz/img/books/49_/491423/bmid_rudolf-slansky-R8N-491423.jpg 4 14 14

Ucelená monografie výrazné postavy českých politických dějin Generální tajemník Komunistické strany Československa, strůjce a zároveň jedna z nejproslulejších obětí represivního režimu KSČ. Politické osudy Rudolfa Slánského jsou nesmírně bohaté, kolem některých událostí však až dosud panovaly nejasnosti. Výjimečná publikace historika Jana Chadimy odhaluje bílá místa v životopisu komunistického politika a zároveň přináší důkladný vhled do fungování samotné KSČ, jak v meziválečném, tak poválečném období. Generální tajemník Komunistické strany Československa, strůjce a zároveň jedna z nejproslulejších obětí represivního režimu KSČ. Politické osudy Rudolfa Slánského jsou nesmírně bohaté, kolem některých událostí však až dosud panovaly nejasnosti. Výjimečná publikace historika Jana Chadimy odhaluje bílá místa v životopisu komunistického politika a zároveň přináší důkladný vhled do fungování samotné KSČ, jak v meziválečném, tak i poválečném období. Kniha sleduje Slánského příklon k levicovému hnutí, účast na bolševizaci KSČ a vzestup v rámci stranické hierarchie, parlamentní činnost v době 1. republiky i působení za války, kdy se angažoval v partyzánském hnutí. V záběru knihy je Slánského podíl na únorovém puči a uchopení moci a následných represích, a pochopitelně vykonstruovaný proces s členy „spikleneckého centra“ se Slánským jako hlavní postavou, ale také rehabilitace.... celý text

Přidat komentář

zdenekhajek
17.05.2023 5 z 5

Výborná a kvalitní kniha. Mapuje život Rudolfa Slánského od narození až po jeho tragický konec a vlastně ještě dále. Na začátku je kniha trochu méně záživná tím, jak se věnuje historii a fungování komunistické strany (i když v souvislosti se Slánským). Nicméně postupně kniha začíná získávat grády a zvláště děj po roce 1948 jsem četl téměř s mrazením v zádech. Zajímám se o novodobou historii. Dlouhodobě jsem si kladl otázku, proč se vlastně komunisté začali požírat navzájem. A proč si pro proces vybrali takto vysokou figuru. Kniha mi na obě tyto otázky více než odpověděla.

Satieguy
23.01.2023 5 z 5

Klíčovou součástí historikovy práce je snaha o přesah jeho badatelských postupů směrem k ostatním sociálním vědám a filozofii. Janu Chadimovi se daří hodnotit nejdůležitější aspekty a milníky Slánského života za využití teorie P. Bourdieua o sociálním habitu, poli a kapitálu a tím se titul jednoznačně dostává za obzor pouhé kronikářské popisnosti. Nejde jen o životopis, Chadima představil skutečnou sociohistorickou analýzu Slánského života a práce takového druhu u nás dosud chyběla.


georgearrow
25.12.2022 1 z 5

Bohužel promarněná příležitost.
Kniha se sice dá číst, ale ve srovnání třeba s husákovskou biografií od Macháčka má dvě chyby:
1. Zcela uměle roubuje na vyprávění o tomto komunistickém aparátčíkovi teorii od Bourdieua o poli, habitu a kapitálu. Vždy, když se v textu objeví toto zahloubání jako Deus ex machina, rozbije to jeho plynutí.
2. Co je ale horší, text asi do své poloviny pomíjí zločinnost komunistického režimu, operuje bez kritického nadhledu s komunistickým pojmy, např. demokratickým centralismem, na němž nebylo demokratického vůbec nic, při čemž nepoučený čtenář může propadnout dojmu, že komunistická strana byla vcelku normální politická struktura.
Není ovšem divu, recenzentkou byla nechvalně proslulá paní Blaive, a školitelem disertační práce, na jejímž půdorysu kniha vznikla, pan Pullman.

InaPražáková
17.08.2022 4 z 5

Dobrá práce zaměřená především na Slánského politickou kariéru, ale doplněná několika exkurzy z jeho osobního života. Podrobně zpracovává Slánského politické názory, jeho vztahy s dalšími komunisty, směr, který v rámci KSČ prosazoval a vliv na její vývoj po převratu. Důkladně rozebírá i kořeny a postup procesu s "protistátním spikleneckým centrem".
Hodnocení snižuje místy neurovnaná návaznost kapitol - autor využil své dřívější práce, které ale neodpovídají jinak chronologickému řazení knihy, takže se výklad o poválečném období místy předbíhá (např. první podstatná zmínka o Vítězném únoru následuje až po kapitole rozebírající organizační strukturu KSČ mezi lety 1946-1950). Také uvedení některých podstatných fakt pouze v popisu obrazové dokumentace (jakkoliv bohaté a dobře zvolené) nepovažuji za ideální a využití Bourdieuovy teorie místy vedlo k vývodům jednak značně obecným, jednak zjevným i bez toho.
Vcelku ale velmi dobrá a užitečná práce, souhrnný Slánského životopis už asi nelze znovu zpracovat podrobněji.

Štítky knihy

politické soudní procesy politici komunisté KSČ Rudolf Slánský

Autorovy knížky

Jan Chadima
česká, 1985
2022  73%Rudolf Slánský