Roztěkaná mysl - Původ a léčení poruch pozornosti

Roztěkaná mysl - Původ a léčení poruch pozornosti
https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/471212/bmid_roztekana-mysl-puvod-a-leceni-poruc-DnI-471212.png 5 40 40

K Roztěkané mysli: Sám Maté žije s diagnózu ADHD. Jak je jeho zvykem, kniha přínáší (i) na toto téma zcela novou perspektivu a nový přístup k tomu, jak dětem i dospělým s ADHD pomoci. V knize ukazuje, že porucha pozornosti není dědičná choroba, ale opoždění ve vývoji, postižení, které lze zvrátit. Vysvětluje, že okruhy mozku zodpovědné za emoční seberegulaci a řízení pozornosti se u lidí trpících poruchou pozornosti nedostatečně vyvinuly již v raném dětství – a proč k tomu došlo. Ukazuje, jak mentální „vypínání“ a náchylnost ke snadnému rozptýlení jsou psychologickými následky životních prožitků, včetně těch, k nimž jsme přišli už v lůně. Umožňuje rodičům pochopit, jak funguje hlava jejich dětí trpících poruchou pozornosti, a dospělí s těmito obtížemi tu získají informace a nový pohled na své emoce a chování. Vyjadřuje optimizmus ohledně neurologického vývoje, který může pokračovat i v dospělosti. Představuje program, který tento vývoj podporuje jak u dětí, tak u dospělých.... celý text

Literatura světová Literatura naučná Zdraví
Vydáno: , PeopleComm
Originální název:

Scattered Minds: The Origins and Healing of Attention Deficit Disorder


více info...

Přidat komentář

Chesterton
01.06.2024 5 z 5

Jediné hodnocení "odpad" a jinak většinou nadšení zde...
Nejsem ADHD a ani nikdo z rodiny. Přesto myslím, že mnoho postřehů a zkušeností velice sedí. Pokud je opravdu pravda, že jedním ze zdrojů a příčin poruchy je i narušení pevné vazby s pečující osobou a nepodmíněné lásky v nejrannějším dětství, není divu, že počet těchto dětí roste.
Stejně tak přístup autora k medikaci Ritalinem je zdravý, střízlivý a respektující.
Přečtení vám rozhodně rozšíří obzory a zkvalitní sebepoznání i když také ADHD netrpíte.
Výborná kniha. Malinko víc detailní za mě, ale prospěšná pro zkvalitnění respektujícího vztahu ke všem dětem, i k těm zcela zdravým !
____________
A pod čarou ještě pro mě podstaná zmínka ohledně v současnosti rozšířené medikace nejen na ADHD, ale třeba i na deprese.
"Nedostatek a narušená rovnováha chemických látek v mozku jsou zde přinejmenším stejnou měrou následkem jako příčinou. Jsou významně ovlivňovány emočními prožitky.
Některé prožitky zásoby neurotransmiterů vyčerpávají, zatímco jiné je doplňují. Dostupnost či nedostupnost těchto látek v mozku pak na druhou stranu může vést k určitým typům chování a emočních reakcí nebo je potlačovat. Znovu tady vidíme, že vrtah mezi chováním a biologickými procesy není jednosměrná ulice."
5/5

Potolu
02.04.2024 5 z 5

Jiný pohled na ADHD. Maté uvádí vše do souvislostí. Ještě lépe, když sám autor má ADHD, takže je jasné, že ví, o čem píše. Kniha mi pomohla jako učiteli nahlížet na tuto "poruchu" jinak... Vřele doporučuji všem rodičům a učitelům, i dospělým, kteří sami poruchou trpí.


lucin_a
17.03.2024 5 z 5

Čtivě a lehkým způsobem nás autor seznamuje s problematikou poruchy pozornosti u dětí i dospělých.

DreamerX9
22.02.2024 4 z 5

Velmi užitečná kniha ať už trpíte vy nebo vaše okolí ADHD nebo ne. Líbí se mi příklady z praxe a různé postupy a především myšlenky a odborné zkušenosti autora

petulkap0698
16.12.2023 5 z 5

Napsala bych jen, že Gabora Mateho miluji. Doporučuji každému podívat se na jeho rozhovory, práce, knihy. Pomáhá mi vyznat se sama v sobě. Probouzí ve mně mnoho AHA momentů.

tra-my5156
09.12.2023 4 z 5

Gabor Maté je neskutečný borec za mě, ať si kdo říká co chce. V knize se také zaměřuje na problémy ADHD u dospělých, a vykresluje poměrně přesně co zažívají. Sám Maté trpí na ADHD a tak začalo jeho zkoumání této duševní problematiky. Někdo si třeba potrpí na přesnější spisy s více vědečtějšími fakty, nicméně Maté čtenéře svým postojem utvrzuje v přesvědčení, že ADHD se dá vyřešit i bez neustálého nezastavitelného dávkování Ritalinu. Za mě 4.5/5

Mr.scarhand
21.09.2023 odpad!

Maté v knize vydává bez ostychu své domněnky za fakta, ačkoli mnohdy mají logické trhliny a byly vyvráceny odbornou vědeckou společností, lékaři a psychology. Kniha obsahuje naprosto zastaralé myšlenky a dávno vyvrácená tvrzení, vlastně napáchala víc škody než užitku. Radši bych doporučil nějakou modernější a odbornější publikaci jako např. ADHD: Autor Michal Goetz, Petra Uhlíková

Kyri
15.01.2023 3 z 5

Spíš populárně napsaná kniha, kde autor předkládá názor, že ADHD je porucha získaná deprivací bezvýhradné lásky v dětství. Nepřišlo mi, že by obhájil tuto diagnózu, spíš popisuje soubor příznaků, které lze tímto způsobem nahlížet a následně zvládat. Je tam hodně kazuistik, opakují se stále stejné informace z různých úhlů (cca 100 stran). Na terapeutické kroky přijde až v druhé polovině knihy. Přišel mi užitečný úplný závěr, kde autor popisuje svůj postoj k medikaci.

parxel
19.04.2022 5 z 5

Kniha Roztěkaná mysl na mne zpočátku působila trochu teoreticky. V některých pasážích mi nebylo zcela jasné, na jakém základě dospěl autor ke svým závěrům, že ten či onen problém může ve svém důsledku vést k poruchám pozornosti. Osobně to však nepovažuji za zásadní nedostatek.

Hlavní přínos spatřuji v praktické části, která mi poskytla nový pohled na přístup ke svým dětem a k jejich výchově. Obecně jsou to spíše takové drobnosti a detaily, ale pro mne osobně nesmírně důležité. Dnes například přistupuji k některým emocionálním projevům svých synů s větším nadhledem a snažím se to brát více z té pozitivní stránky, že se své emoce nebojí dát najevo.

Shnutí: i přes drobné neporozumění autorovi v teoretické části, jsem tuto knihu nakonec shledal jako velmi přínosnou. Doporučuji všem lidem, kteří se zajímají o problematiku poruchy pozornosti a nebo prostě usilují o lepší porozumění svým dětem.

painthers
22.10.2021 5 z 5

Podle mě to nejlepší široko daleko, co si můžete o poruchách pozornosti, tedy AD(H)D, přečíst. Maté opět nezklamal. V knize vysvětluje, proč poruchy pozornosti nebudou jen souhrou náhod a genů, ale že vznikají v příčinné souvislosti s problémy v rodinách, které nemusí být ani na první pohled tak zjevné. Navrhuje, jak jednat s dětmi, které touto poruchou trpí, a jak člověk může léčit sám sebe. Všem lidem, pro které je toto téma nějak aktuální, knihu doporučuji.

Štítky knihy

poruchy pozornosti, ADD, ADHD

Autorovy další knížky

Gabor Maté
maďarská, 1944
2019  76%Držte si své děti
2020  94%V říši hladových duchů
2019  88%Když tělo řekne NE
2021  92%Roztěkaná mysl - Původ a léčení poruch pozornosti
2023  91%Mýtus normálnosti