Problém malého národa

Problém malého národa
https://www.databazeknih.cz/img/books/44_/442302/bmid_problem-maleho-naroda-DPX-442302.jpg 4 6 6

Kdykoliv Masaryk uvažoval o smyslu českých dějin, o poslání českého národa, vždycky mluvil o problému národa malého. Neboť český národ je národ malý, a je třeba stále si ujasňovat jeho postavení ve světě. V osmi kapitolách podává výklad o obsahu pojmu národ, o vývoji pojmu národnosti, o národnosti a humanitě, o národnosti a svědomí, o národě velikém a malém, o prostředcích malého národa, o poučení z historie a o tom, kam spějeme - aby nás jasnými slovy seznámil se všemi prvky, které dohromady tvoří národnost, a tak nám ukázal na nové cesty pravého vlastenectví.... celý text

Přidat komentář

Arcane
19.07.2021 5 z 5

Masarykova práce odráží jeho bezbřehé vlastenectví a mravní a humánní vyspělost. Svým spisem se snaží vzdělávat a vychovávat čtenáře nejen lásce k vlasti, ale i k člověku a jeho mravním hodnotám.

Hodnocení uživatele Stambyho je pravděpodobně záměrně zkreslené. Číst mezi řádky v Problému malého národa může jen člověk milující svou vlast a odkaz jenž nám T. G. Masaryk zanechal.

Každý čech by si měl přečíst alespoň tento jeden spis.

Bohužel se mnoho lokajů snaží, abychom nebyli vlastenci, ale občané EU.

Stamby
07.03.2014 3 z 5

Masaryk staví smysl českých dějin proti německému tlaku na východ (Drang nach osten) a hledá s ním srovnání v Evropě. V první části pokládá rovnítko mezi národností cítění a humanitu, z čehož pak tvrdí: 1. Všichni národové tvoří lidstvo.
2.- Člověk (národové) má dosáhnout ve svém životě čistého člověčenství, mravního ideálu člověka.

Masarykovo národní cítění nemůžeme, ale zaměňovat za (ani umírněný) nacionalismus, Masaryk zdůrazňuje rovnost národů mezi sebou a odmítá existenci jakéhokoliv vyvoleného národa.

V páté části, Velký a malý národ, se autor pokouší nalézt ospravedlnění pro existenci českého národa. Zaobírá se i tím jakou ideu by měl národ vzít jako svou vlastní, čechové by se měli ideově bránit humanitou, Palackým, Kollárem a Borovským, jež jsou ideály humanity a češství.

V svazečku, ale můžeme najít i něco jako prognostický výhled do budoucnosti evropy. Musím uznat, že se Masaryk docela (hodně) netrefil. Myšlenky jsou to jistě pěkné, ale spíše než politické jsou filozofické a ani jedna z reálných politických myšlenek této knihy neobstála v průběhu času.