Prezident lidskosti: Životní příběh Emila Háchy

Prezident lidskosti: Životní příběh Emila Háchy https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/435327/bmid_prezident-lidskosti-zivotni-pribeh--sv3-435327.jpg 5 20 20

Tato monografie o Emilu Háchovi se soustředí nejen na roli prezidenta druhé republiky a protektorátu Čechy a Morava, ale i na celý jeho život od jihočeského dětství přes působení mladého právníka a vlastence spojeného s českou samosprávou v habsburské monarchii až po roli nejvyššího soudce první republiky. Věnuje se historickému kontextu všech těchto období českých a československých dějin a v závěrečné části i proměnám hodnocení prezidenta Háchy od konce druhé světové války do současnosti. Důležitým aspektem knihy je však také přiblížení lidského rozměru osobnosti Emila Háchy, který nebyl politikem, ale zůstal i v politice především člověkem.... celý text

Přidat komentář

Gerbasin
13.08.2023 5 z 5

Jedním slovem - "ÚDIV". Hluboká poklona autorovi, který se snaží osobnost Dr. Háchy vylíčit ve všech světlech, odstínech a zákoutích jeho života. A konečně nejen jako našeho neprávem zapomenutého a kriticky hodnoceného prezidenta, ale i jako dítě, studenta, mladého muže, úředníka, právníka a váženého prvorepublikového prezidenta Nejvyššího správního soudu. Po přečtení této knihy, které mi zabralo takřka rok, jsem nabyl dojmu, že žádný z našich prezidentů neměl ve svém funkčím období tak těžký, složitý a nevděčný úděl jako Dr. Hácha. Doba 2. sv. války byla zlá a krutá, ale doba po ní snad byla ještě horší. A i dnes, tolik let po revoluci, nemůžeme tvrdit, že byla osobnost našeho třetího prezidenta, který si dle mého zaslouží úctu a obdiv, očištěna od čtyřicet let trvajícího zneuctívání a pošlapávání. Tato kniha je komplexním a obdivuhodným dílem, které mnohé mýty a lži na základě pramenů a výpovědí pamětníků vrhá do jiného světla. Autor se usilovným bádáním trvajícím několik desetiletí snaží nahlížet na život a poslání Dr. Háchy z několika rovin a úhlů pohledu. Úsudek si musí udělat každý sám. Můj názor je ten, že náš dluh vůči našemu třetímu panu prezidentovi zůstává nesplacen. Nebýt jeho, mnozí z nás by tu dnes nebyli.

gimli35
04.04.2021 5 z 5

Machálkova monografie třetího československého prezidenta je velkolepým dílem, a to nejen svým mnohasetstránkovým rozsahem, ale především ohromně širokým záběrem. Autor se neomezuje pouze na ústřední postavu knihy, ale i na dobové okolnosti (až do konce roku 2018!), a tak má čtenář možnost nahlédnout do děsivých retribučních procesů třetí republiky či do nazírání na osobu Emila Háchy po sametové revoluci. Publikace je zpracována velice odborně - seznam pramenů a použité literatury je nekonečný -, ale zároveň čtivě.

Hácha může vzbuzovat širokou škálu emocí; za sebe vybírám obdiv. Obdiv k muži, který kromě duševního i tělesného zdraví obětoval především svou čest a pověst ve prospěch národa, jehož část mu to oplatila (či dodneška oplácí, jako v případě současného prezidenta) ohromnou nenávistí. Obdiv k člověku, jenž zachránil mnoho životů, aniž by z toho kromě dobrého pocitu kdy něco měl.

Ne arogantní machové, mstiví starci či bezpáteřní populisté, nýbrž čestní, slušní a skromní lidé Háchova typu by měli vstupovat do politiky. Škoda, a zároveň žádný div, že se jim do toho zpravidla moc nechce.


BarboraSalome
26.01.2021 5 z 5

Vynikající odborná publikace. Ač se jedná o odbornou publikaci, naprosto skvěle se čte. Kniha mi rozšířila obzory. Opravdu, jsem za její vznik ráda. Podala mi ucelený nezkreslený pohled na dr. Emila Háchu. Děkuji.

Evina.Cetba
03.11.2020 4 z 5

Emil Hácha (1872-1945) se narodil v jihočeských Trhových Svinech jako prvorozený syn berního úředníka. Prožil zde šťastné dětství, byl velmi nadaný a dobře se učil. Mezi svými vrstevníky přesto, že byl menší postavy, si dovedl získat autoritu. Byl též výborným diskutérem a vše promýšlel do hloubky. Uměl několik světových jazyků a po absolvování právnické fakulty se časem stal předsedou Nejvyššího správního soudu v Československu až do svého důchodového věku.
Kritická doba nastala nástupem Adolfa Hitlera k moci, kdy nebylo v silách nikoho zabrzdit jeho rozpínavosti. Do této atmosféry byl zvolen Emil Hácha prezidentem našeho státu. Tento starý soudce, který byl po celý život zvyklý pohybovat se v kultivovaném prostředí s pravidly, musel být zaskočen, s jakým způsobem s ním Adolf Hitler jednal, např. "těsně před vpádem nacistických vojsk začal mluvit hlasem stále se zvyšujícím až do zuřivého řevu..." No hrozné!
Kniha je velmi obsáhlá. Emil Hácha se stal obětním beránkem jak nacistů, tak komunistů. Skončil nedoceněný a zemřel ve vězení v otřesných podmínkách.
Biografie je psána dost odborně, až na pár perliček popisuje hlavně politiku a politické postoje prezidenta, přesto se čte docela dobře.

alweryon
24.06.2020 5 z 5

Na Slovensku Tiso a u nás Hácha. Oba katolíci, oba nenáviděni exilovou vládou i komunisty v Moskvě.
A přitom rozdíl jako mezi J. Flaviem a Jeremiášem. Rozdíl mezi peklem a světcem.
To co zažil Hácha je pro citlivého člověka asi to nejhorší možné. Pětiletá Kalvárie

Jsem moc rád, že tahle kniha vyšla. Je to pečlivé hledání spravedlnosti. Díky

hanpru
04.05.2020 5 z 5

Velmi obšírná publikace, do všech detailů propracovaná. Co se týče pana prezidenta Háchy, žádný náš státník nemusel vykonávat svůj úřad za takových podmínek. Byl prověřených dobou a okolnostmi a řekla bych, že obstál. On i jeho vláda však byli vydání emocím doby, rychlým odsudkům těch “správných” a samozřejmě moci ideologií. Je velmi dobře, že i historikové svou velmi zdlouhavou a namáhavou prací usilují o spravedlivé posouzení dějin, událostí a osobností.

Štítky knihy

fašismus prezidenti politici český nacismus Emil Hácha, 1872-1945

Autorovy další knížky

2020  99%Prezident lidskosti: Životní příběh Emila Háchy
1998  100%Prezident v zajetí
2012  0%Eseje o povaze církevní historiografie