Pražský kruh

Pražský kruh https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/37258/prazsky-kruh-37258.jpg 4 5 3

Poslední autorovo dílo. Pět kapitol této knihy, v níž přítel Franze Kafky a vůdčí osobnost pražských německy píšících autorů vypráví a vzpomíná, výrazně přesahuje běžnou hranici memoárové literatury a stává se svéráznou literárně historickou prací. Je to kniha poutavá a zároveň faktograficky, tak bohatá, že pro české čtenáře zůstává neocenitelným průvodcem pro pražské německé literatuře. V Pražském kruhu plasticky ožívají lidské a literární osudy nejen nejznámějších protagonistů (Kafka, Werfel, Rilke, Brod), ale i osobností tří, čtyř předcházejících generací (od Marie von Ebner-Eschenbach až po H. Saluse, F. Adlera, V. Hadwigera, P. Leppina a O. Wienera). Brodovu knihu uvádí studie jednoho z našich největších znalců pražské německé literatury prof. Eduarda Goldstückera, který měl příležitost se s autorem Pražského kruhu osobně poznat.... celý text

Přidat komentář

tomas6658
07.08.2023 5 z 5

Autobiografické dílo Maxe Broda, v Praze narozeného německy píšícího židovského autora. Osobní formou podaná významná literárně-historická analýza a představení významných pražských i mimopražských německy i česky píšících autorů, židovského, německého i českého původu. Komplexní a fundovaný vhled do uměleckého vývoje v Praze i v českých zemích, zhruba od poloviny 19. století do období po konci 2. světové války (polovina 20. Století).

Max Brod patřil mezi významné osobnosti uměleckého a myšlenkového dění v Praze od přelomu 19. a 20. století do roku 1939, kdy jako Žid musel opustit město před hrozbou nacismu. Definoval Prahu jako město polemické, město, kde se po staletí střetávali lidé převážně trojího etnika Češi, Němci a Židé. V tomto díle podává subjektivní a velmi živý obraz pražského německého literárního života, s doplněním o další německy i česky píšící autory z jiných oblastí českých zemí, kteří měli k Praze určitý vztah. Brod se zde projevuje po mém soudu jako brilantní vypravěč, který prezentuje dnes už převážně zapomenuté (možná vyjma určité módy kolem Kafky) především pražské německy píšící autory (Židy i nežidy), kteří se významnou měrou zasloužili o kulturní, duchovní a společenský rozmach Prahy a českých zemí v dané době.

fields
12.04.2019 4 z 5

pro toho, kdo se o tuto literaturu zajímá nezbytné


mcleod
01.01.2017 4 z 5

Velmi zajímavá kniha hodná doporučení každému, koho zajímá pro většinu z nás bohužel již méně známá a pouze s Kafkou spojovaná literární scéna německé Prahy. Věřím, že nejen mě rozmanitost zaznamenaná ve vzpomínkách Maxe Broda překvapila a především inspirovala k dalšímu čtenářskému kroku k těmto originálním a osobitým autorům. I sama tato kniha představuje výjimečný styl, něco mezi autobiografií, literárním rozborem děl a historickým pojednáním o kruhu německy píšících pražských spisovatelů. Vedle vyzdvižení její kvality je ale nutno také podotknout, že se obtížně čte, jedna informace je vršena přes druhou, text přirozeně neplyne. Kapitola o Kafkovi a užším pražském kruhu je ale výborná, plná zajímavých informací a pohledů. Navíc Max Brod potvrdil můj pohled na Kafkovo dílo jako na společensko-kritickou literaturu... co může potěšit víc :-)