Právo životného prostredia

nehodnoceno
Právo životného prostredia https://www.databazeknih.cz/img/books/19_/195766/pravo-zivotneho-prostredia-195766.jpg 0 0 0

Obsah publikácie: * postavenie právnických a fyzických osôb v rámci právnej úpravy starostlivosti o životné prostredie * základné právne inštitúty v rámci starostlivosti o životné prostredie * ekonomické nástroje a financovanie starostlivosti o životné prostredie * právna úprava starostlivosti o zložky životného prostredia a ekosystémy * právna úpravy ochrany životného prostredia pred jeho ohrozením alebo poškodením (nakladanie s odpadmi, mierové využitie jadrovej energie, ochrana pred geneticky modifikovanými organizmami) * environmentálna bezpečnosť stavieb a výrobkov a ochrana spotrebiteľa * ochrana zdravia a životné prostredie... celý text

Přidat komentář