Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu

Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu https://www.databazeknih.cz/img/books/35_/354609/bmid_pokus-o-politicky-a-osobny-profil-j-lS5-354609.jpg 3 2 2

Zborník materiálov z vedeckého sympózia Častá-Papiernička, 5.-7. mája 1992, na ktorom sa zúčastnilo mnoho domácich i zahraničných odborníkov s cieľom načrtnúť politický a osobný profil Jozefa Tisu. Zaujímavosťou bolo, že na sympózium boli pozvaní odporcovia aj obhajcovia názorov J. Tisa (napr. Karol Murín, František Vnuk, Milan s. Ďurica, …) a preto v knhe nájdete aj protirečivé názory. Cieľom zostavovateľov bolo „čitateľovi a záujemcom o osobnosť Jozefa Tisu priblížiť široké spektrum názorov, ako aj možnosť vnútorného dialógu a zaujatia vlastného stanoviska“ a to aj napriek tomu, že sa organizátori sympózia i redakcia zborníka s mnohými názormi nestotožňuje.... celý text

Přidat komentář