Petr první 1

Petr první 1 https://www.databazeknih.cz/img/books/72_/72921/petr-prvni-72921.jpg 5 19 2

Petr I. ukazuje cara jako člověka, líčí dvorské intriky, kterým musel čelit. Vyzdvihuje jeho význam, zcela správně jako jednu z nejvýznamnějších věcí vnímá lákání učenců do Ruska. Nedokončeno.

Literatura světová Romány Historické romány
Vydáno: , Svět sovětů
Originální název:

Петр Первый , 1929


více info...

Přidat komentář

mgeisselreiter
19.03.2017 4 z 5

Alexej Tolstoj je rozhodně dobrý spisovatel, ale je třeba na něj i na jeho dílo nahlížet i z pohledu jeho charakteru: patřil mezi přední komunistické autory (a aparátčíky), pro své pohodlí dával přednost pochlebování Stalinovi a v jeho románech, na rozdíl od jiných velkých ruských spisovatelů, se nedostává morální a sociální odpovědnosti. Na zadní straně prvního dílu (z roku 1968) si můžeme mimo jiné přečíst: "...Práce na Petrovi znamenala především vstupovat do historie skrze současnost chápanou marxisticky. Především přepracování vlastního uměleckého světového názoru..." To jsou slova autora.
Nechť výše uvedené neodradí čtenáře od četby výborného historického románu, který začíná dětstvím cara Petra I. a končí v období budování Petrohradu. Čtivou formou Tolstoj předkládá čtenáři velmi podrobně život v Rusku od prostých mužiků po nejvyšší společenské vrstvy, vše zasazuje do konkrétních historických souvislostí, líčí charakter Petra I. nejen z jeho kladné stránky, ale nebojí se popsat i jeho negativní vlastnosti. Množství postav je skutečných, jen některé jsou smyšlené, mnoho osvětlují velmi podrobné vysvětlivky. I když vzhledem k charakteru Tolstého lze mít jisté pochybnosti o maximální objektivnosti díla, protože se jedná o poměrně vzdálenou historii, kterou snad nebylo třeba upravovat v rámci marxismu-leninismu, dovolím si říct, že autor nejspíš historii nepřekrucoval a dílo lze chápat jako pravdivé dle dostupných informací v době vzniku románu. Ten byl psán v letech 1929 až 1945, kdy Tolstoj zemřel. Přestože ke konci knihy mi přišla četba již celkem zdlouhavá a některé pasáže zbytečně podrobné, na druhou stranu jsem byl zklamán, že autor knihu nestihl dokončit (možná tak třetina, ne-li víc, ještě z bohatého života cara chybí) a nedozvěděl jsem se další zajímavé historické souvislosti a události nejen ze života cara a ruského národa, ale i z dalších evropských a také asijských zemí. 80%, 18.3.2017.
Komentář platí pro oba díly knihy z roku 1968, jde o jeden román rozdělený pro svou délku do dvou knih.

Gizminek
08.06.2013 4 z 5

Kromě výborného popisu osobnosti cara Petra I., je zde také krásný popis Ruska té doby - mužici, zemljanky aj. Ke konci pro mě byla kniha trochu zdlouhavá, kvůli popisu válek Ruska s okolními státy. Mám raději psychologický popis postav a také popis doby - ten je spíše ze začátku knihy.