Patrologia

Patrologia
https://www.databazeknih.cz/img/books/29_/299458/mid_patrologia-v4j-299458.PNG 5 1 1

Edícia AD FONTES chce sprístupniť našej katolíckej verejnosti v slovenskom preklade aspoň najvýznamnejšie diela sv. Otcov a stredovekej literatúry. Rámcovou práciou tejto novej edície má byť práve vydávané dielo univ. doc. Dr. Jozefa Špirku PATROLÓGIA, ktorá vychádza po rokoch v novom doplnenom vydaní. V nej nájde čitateľ náčrt patristickej literatúry a potrebné predštúdie pre čítanie diel sv. Otcov. Štúdium sv. Otcov a starokresťanských spisovateľov sa v novších časoch potešiteľne vzmáha, lebo moderný človek v dielach týchto autorov vidí nielen historické dokumenty, ale aj živé účinné slová, ktoré nestrácajú na svojej časovosti. Všetky transcendentálne otázky a ťažké vieroučné problémy, pri ktorých sa môže zastaviť uvažujúci dnešný človek, poznali aj prví kresťania, ba oni ich pociťovali ešte živšie a vo väčšej miere, keďže ich neformovala dlhá kresťanská tradícia a nerástli a nevyvíjali sa v kresťanskom ovzduší ako my. Preto je pre nás nanajvýš poučné, ako prekonávali prví kresťania v sebe starého, prízemného človeka, zarytého pohana, aby vo svojom srdci dali miesto človeku duchovnému, formovanému podľa večných zásad evenjelia Ježiša Krista.... celý text

Přidat komentář

M.H.
28.07.2016

V slovenčine priekopnícka publikácia, napísaná pre študentov katolíckeho seminára v Spišskej Kapitule.

Má trochu obmedzený rozsah, pričom spracováva takmer celé obdobie patristiky, takže do hĺbky nejde. Už pôvodné vydanie má dosť preklepov (Antónios Sakkas namiesto Ammónios Sakkas, Mileto namiesto Meliton, Περί Αργών namiesto Περί Αρχών), ktoré ostali zachované aj vo vydaní z roku 1995 (hoci prísne vzaté nejde o reprint, kniha bola prepísaná študentami gréckokatolíckeho seminára do elektronickej formy a až potom vydaná).

Vo svoje dobe určite (viac ako) postačujúce spracovanie, dnes už značne zastarané.

Určite viac odporúčam Pružinského dvojdielnu Patrológiu (Prešov 1990, 2003) alebo (ideálne) Drobnerovu knihu Patrologie (Praha 2011).