Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích

Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích https://www.databazeknih.cz/img/books/35_/353352/bmid_panelaci-1-padesat-sidlist-v-ceskyc-AgE-353352.jpg 5 10 1

Editoři: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná, Karolina Jirkalová. Kniha Paneláci 1 je katalogem cyklu výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017 ve všech krajských městech. Formou pasportů představuje padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů České republiky. Čtenáře seznamuje s okolnostmi a důvody výstavby sídlišť, architekturou a urbanismem těchto celků i s osobnostmi jejich autorů. Součástí knihy jsou též demografické studie o proměnách obyvatelstva sídlišť, rozsáhlá dobová fotodokumentace, slovníček pojmů a přehled základních konstrukčních soustav. Publikace je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které sledují proměny ekonomických, společenských a kulturních podmínek i technických možností ve stavebnictví. Tato periodizace vychází z hloubkového průzkumu třiasedmdesáti sídlišť různého stáří i velikosti a je v této knize prezentována vůbec poprvé, stejně jako řada mezioborových poznatků shromážděných a analyzovaných v rámci výzkumného projektu Panelová sídliště jako součást městského životního prostředí.... celý text

Přidat komentář

Dejf_ano
10.06.2023 5 z 5

Přehled jednotlivých etap a typů sídlišť v ČR.
Nejzájímavější věcí je porovnání sídlišť na konci každé kapitoly. Autoři nabízejí zajímavé srovnání ukazatelé jako vývoj počtu obavatel nebo strukturu velikosti rodin. Velmi zajímavý materiál pro posouzení vývoje panelové výstvby v kontextu režimu před rokem 1989.