Odklínanie histórie a pravdy o vzťahoch Západu k Slovanom

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Novinka pod týmto názvom od PhDr. Viktora Timuru, CSc. práve obohatila náš knižný trh. Táto publikácia vznikla na základe požiadaviek čitateľov, ako aj aktuálnych potrieb praxe. Predchádzajúca úspešná kniha autora Zamlčané dejiny je totiž vypredaná. Čitatelia poukazovali ale na to, že táto odborná publikácia bola veľmi rozsiahla, podrobná a pre bežného čitateľa veľmi náročná (504 str. veľkého formátu, a vážila skoro skoro 2 kg). Preto autor po opakovanom naliehaní širokej čitateľskej verejnosti napísal novú knihu Odklínanie histórie – a pravdy o vzťahoch Západu k Slovanom. Táto prináša v prvých kapitolách výrazne skrátenú syntézu základných myšlienok publikácií Dávnovekej Európy (2011, 2016) a Zamlčaných dejín (2014, 2015, 2016), a zároveň však aj nové analýzy a interpretácie, ktoré idú za pohľady a poznanie v uvedených publikáciách. Ide doslova o odklínanie pravdy o európskej a našej minulosti s osobitným dôrazom na odhalenie pravdy o nepriateľských postojoch Západu k Slovanom. Tieto postoje sa ako smutná a tragická niť tiahnu európskymi dejinami viac ako dve tisícročia. Toto všetko autor dokladá faktograficky bohatým poznatkovým materiálom. Málokto si uvedomuje, že oficiálne európske dejiny tak ako sú podávané, sa stali významným ideologickým nástrojom propagandy a manipulácii s vedomím Európanov. Interpretácia a pohľad na konkrétne historické udalostí sa menili a menia s každou zmenou politického systému alebo aj vládnej garnitúry. Oficiálna interpretácia konkrétnych historických udalostí európskych dejín z týchto príčin nedáva objektívny pohľad na európske dejiny. Publikácia Odklínanie histórie... prináša nové poznanie, ktoré predtým zostalo skryté a neodhalené. Prehlbuje pohľad na európsku a našu minulosť a preniká do doteraz neobjavených a zmanipulovaných pomerov a udalostí o našej minulosti, zvlášť o osídlení strednej Európy medzi Rýnom, Vislou a Karpatmi v období okolo prelomu letopočtov a neskôr. Autor zdôrazňuje, že štúdium histórie nie je samoúčelné ale dáva nám odpovede aj na našu súčasnosť. Je toho hodne, nad čím by sme sa mali zamyslieť, lebo nejde len o našu súčasnosť, ale aj našu budúcnosť a možno aj existenciu....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/379724/odklinanie-historie-a-pravdy-o-vzta-rOB-379724.jpg 42
Žánr
Literatura faktu, Literatura naučná, Historie
Vydáno, Eko-konzult
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (1)

Kniha Odklínanie histórie a pravdy o vzťahoch Západu k Slovanom

yerry
10.12.2019

Táto autorova kniha mala byť akousi syntézou jeho dvoch predchádzajúcich publikácií Zamlčané dejiny a Dávnoveká Európa, a keďže to sú poriadne bychle, ktoré sú použiteľné aj ako palivo do katapultu, objem textu, odborné termíny a výklad mali slúžiť predovšetkým k pochopeniu bežným čitateľom. Podarilo sa mu to žiaľ len z malej časti.

Text je veľmi suchopárny a veľa krát sa opakuje. Zdroje síce autor uvádza ale dosť veľa ich je proste z internetu. Jeho výklad je konfrontačný a v záverečnej časti už kĺže do čisto ideologických vôd. Rozmiestnenie základní USA a NATO, postoj k migračnej kríze a pod. patria do iného typu literatúry. Si teda myslím... Toľko k výhradám ku knihe.

K tým pozitívam. Veľkú časť textu autor dokladá hodnovernými prameňmi, ktoré sú pre mňa nové. Kritizuje tu pangermánsky model dejín, na ktorom je vystavaná celá naša história. Dokazuje, že žiadni indo-európania neexistovali a neexistujú. Že náš pôvod, spolu s Keltmi a Germánmi je na Kaukaze, že Rímsky termín Germánia sa vzťahoval na územie, nie už na obyvateľstvo. Že moderné výskumy DNA dokazujú praslovanský pôvod u nadpolovičnej väčšiny všetkých zozbieraných vzoriek obyvateľstva vrátane kostrových nálezov (R1A/R1B) naprieč celou Európou a to minimálne 8 tisícročí dozadu. Teda žiadne 5. či 6. st. n.l. s neznámym etnikom, vynárajúcim sa ako Lovecraftove pekelné tvory z Pripjaďských močiarov sa nekonalo. Atď...

V záverečnej časti sa vyjadruje aj k dnešným zväčša ruskojazyčným zdrojom. Nie všetky považuje za hodnoverné. K takým je dosť skeptický. Niektoré hypotézy však pripúšťa s tým, že pokiaľ nebudú antropologické a iné dôkazy, nemôžu byť brané ako fakt. Sem spadajú rôzne záhadologické a hypotézy o UFO.

Bez tej ideologickej výplne knihu hodnotím ako dobrú s novými faktami naviac, argumentačne dostatočne podloženú. Páni vedátori, čo vy na to? Haló kompetentní, vyjadrite sa :)