Ochrana měkkých cílů

nehodnoceno
Ochrana měkkých cílů https://www.databazeknih.cz/img/books/53_/534644/bmid_ochrana-mekkych-cilu-65fa98925863c.png 0 0 0

Publikace se zabývá komplexně otázkou ochrany měkkých cílů. V úvodu je tato problematika zasazena do kontextu právní úpravy v ČR. Následně jsou uvedeny informace o politice státu v oblasti ochrany měkkých cílů. Dále jsou obsaženy praktické informace z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR a to zejména z pohledu analýzy rizik a řešení krizových situací. Dále je pak v publikaci pojednáno o možnosti využití preventivních nástrojů a je popsán systém hodnocení bezpečnosti vybraných objektů měkkých cílů. V závěru publikace jsou obsaženy informace o možnostech aplikace modelů evakuace osob. Cílem autorů bylo přinést různé pohledy na danou problematiku a poskytnout metodickou podporu všem osobám, které přicházejí s tématem ochrany měkkých cílů do styku. Jedná se především o představitele samospráv, organizátory hromadných akcí a správce objektů, kde se koncentruje větší počet osob.... celý text

Přidat komentář