Nudi - Knížka pro nudisty a naturisty

Nudi - Knížka pro nudisty a naturisty
https://www.databazeknih.cz/img/books/40_/404792/bmid_nudi-knizka-pro-nudisty-a-naturisty-TNG-404792.jpg 3 1 1

Přidat komentář

LuckyVagabond
06.03.2019 3 z 5

Sběratelský antikvariátní úlovek. Počet publikací, kterých na toto téma v Čechách vyšlo by se dalo počítat na prstech jedné ruky, tak jsem ze zvědavosti a sympatiím k filozofii tohoto hnutí zakoupil.
V podstatě jde o malinkou 64 stránkovou brožuru než knížku.
Nejzajímavějších je prvních 8 stran kde se ve stručnosti probírá filozofie naturismu a tehdejší stav v Čechách. Na dalších 4 stranách se probírá vliv na zdraví těla i duše a ozónová díra.
Zbytek je nějaký trapný snář, horoskop a seznam naturistických pláží v Česku a v Evropě, který zabírá polovinu celé příručky. Knihu samozřejmě doprovází 10 aktů žen a dětí, ale žádný muž.

"Ve světě je naturismus jako směr uznávaný už několik desetiletí a zahrnuje nejen praktický, ale i filozofický pohled. Naturismus je definován jako způsob života v harmonii s přírodou, jehož projevem je kolektivní nahota spojená se zobecňováním úcty vůči okolí, celé přírodě i sobě samému. Naturismus preferuje přirozený vztah mezi kolektivní lidskou nahotou a přírodou prostřednictvím pobytu v ní, využíváním zdrojů jako jsou slunce, voda, vzduch. Usiluje o hlubokou úctu k přírodě a ke všem jejím složkám. Z toho jde vidět, že nejde o zanedbatelné hodnoty. Slunce, voda, vzduch jsou základními podmínkami života na Zemi. Harmonický způsob žití, vzájemný respekt, tolerance a úcta jsou důležité předpoklady fungování lidské společnosti, znaky její civilizovanosti, vyspělosti a demokratičnosti. Při bližším zkoumání tedy zjistíme, že jde skutečně o filozofický směr, který vychází z myšlenek humanismu a starořecké kalokagathie, tedy soulad mezi krásou, dobrem, souladu krásy těla a duše, ideálu dokonalosti."

"Předně, nepopíráme erotiku. V našem pojetí se však nevyděluje a nezdůrazňuje, prostě patří k harmonickému způsobu života. Mizí falešný stud, předsudky, dráždivá tajemství, vše se dostává do zcela přirozené roviny. Naturismus tak vede spíše k utužování partnerství, chcete-li k věrnosti. Setkáváme se samozřejmě i s nevybíravými útoky moralistů, které svědčí o naprostém nepochopení a o značně rozšířených předsudcích. Jejich kořeny spočívají v tvrzení, že nahota je hříšná, zatímco stud je ctnost. Naše hnutí však není ani protispolečenské, ani amorální. O tom se může každý lehce přesvědčit."

"Lidé jsou však svým způsobem odjakživa k nahotě přitahování, vždyť i "rajská nahota" je spojená se symbolem spokojenosti, vyrovnanosti a štěstí, a naopak stud je spojen s hříchem."