Nová květena ČSSR 2

nehodnoceno
Nová květena ČSSR 2 https://www.databazeknih.cz/img/books/36_/361340/bmid_nova-kvetena-cssr-2-WxX-361340.jpg 0 0 0

Autor Nové květeny ČSSR si stanovil tři hlavní cíle, které se snažil v této knize uskutečnit. Především evidovat všechny vyšší (cévnaté) rostlinné druhy, které se na území ČSSR vyskytují ve volné přírodě nebo ve veřejných sadech, ať již náležejí naší původní květeně, nebo k nám byly zavlečeny nebo u nás úmyslně pěstovány. Za druhé se autor pokusil sestavit určovací klíč, který by umožnil určení (determinaci) každého druhu těchto rostlin. A za třetí se snažil podat popis každého druhu s jeho požadavky na prostředí, nejčastější jeho výskyt v určitém rostlinném společenstvu a jeho zeměpisné a výškové rozšíření. Připojená vyobrazení velké většiny všech uvedených rostlin s mnoha detailními kresbami určovacích znaků usnadňují určení, zvláště pro méně zkušené floristy. Nová květena ČSSR představuje soupis v současné době známých cévnatých rostlin ČSSR s údaji o chráněných nebo ve svém výskytu ohrožených nebo již téměř vyhubených rostlin. Kniha je určena především vysokoškolským studentům a botanikům, kteří se zabývají výzkumem naší flóry i rostlinných společenstev, pracovníkům v aplikovaných oborech botaniky a každému, kdo má přírodu nejen rád, ale chce ji i poznat a chránit, aby se zachovala i pro ty, co přijdou po nás.... celý text

Přidat komentář