Mýtus, sen a rituál

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Tato kniha se opírá o přednášky, které jsem přednesl jako úvod v postgraduálním kurzu v Institutu psychiatrie Williama A. Whita a pro kurz negraduovaných studentů na Bennington College. Obrací se k podobnému okruhu čtenářů, ke studentům psychiatrie a psychologie a zainteresovaným laikům. Jak naznačuje podtitul (v angl. originále Úvod k porozumění snům, pohádkám a mýtům, pozn. překl.), jde o úvod do porozumění symbolickému jazyku; proto se nezabývám mnoha složitými problémy v této oblasti, neboť by se to neslučovalo s charakterem úvodu. Proto se například Freudovou teorií snů zabývám jen na úrovni jeho Výkladu snů, a nikoliv z hlediska daleko složitějšího pojetí z pozdějších spisů; ale ani jsem se nepokusil probrat ty aspekty jazyka, které, ačkoliv jsou nezbytné pro plné porozumění příslušným problémům, však předpokládají více obecných informací, než se snaží tyto stránky podat. Všechny tyto další problémy bych chtěl probrat v druhém svazku. V názvu (angl. originálu, pozn. překl.) jsem úmyslně zvolil pojem uvedení do porozumění zapomenutému jazyku, a nikoliv, jak je to jinak běžné, termín interpretace. Jestliže - jak se pokusím ukázat na následujících stránkách - je symbolický jazyk svébytným jazykem, jediným univerzálním jazykem, který kdy lidstvo vyvinulo, pak problém skutečně tvoří porozumění, a nikoliv jeho interpretace, jako kdybychom měli co činit s nějakým uměle vytvořeným tajným kódem. Věřím, že porozumění tomuto jazyku je důležité pro každého, kdo chce poznat sebe sama, a nikoliv jen pro psychoterapeuta, který chce léčit duševní choroby. Proto jsem přesvědčen, že porozumění symbolickému jazyku by se mělo vyučovat na středních i vysokých školách jako součást učebního plánu podobně jako jiné "cizí jazyky". Jedním z cílů této mé knihy je přispět k uskutečnění této ideje. (zdroj: eaurora.cz)...celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/46_/46187/mytus-sen-a-ritual-46187.jpg 4.225
Žánr:
Literatura naučná

Vydáno: , Aurora (Praha)
Originální název:

The Forgotten Language, An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales and Myths


více info...
Nahrávám...

Komentáře (3)

Kniha Mýtus, sen a rituál

Khamul1
02.03.2021

Hlavním tématem díla je především symbolický jazyk. Fromm tvrdí, že by se symbolický jazyk měl na školách vyučovat stejně, jako třeba angličtina, což je velkolepá myšlenka. Mimo to podává konstruktivní kritiku mých oblíbenců Freuda a Junga, což také není k zahození, a představuje novou interpretaci snů, s níž v mnoha ohledech nesouhlasím, ale za přečtení stojí. Zvlášť mě zaujal návod na výklad snů a psychonanalytická interpretace různých děl a mýtů na konci knihy. Navíc se to moc dobře čte. Zhltnul jsem to za jeden večer.

Bórborka
23.02.2020

Kniha je psána jazykem, kterému i laik ve světě psychologie porozumí. Nabízí nám několik možností, jak sen uchopit a vyložit. Po celou délku knihy nám autor předkládá různé příklady a ukazuje nám, že sen není jen povrchní reakcí na výrazné podněty, které se odehrály, ale že i věci, kterým bychom nepřikládali sebemenší důraz, které se dokonce odehrály v dávné minulosti, se v našem snu můžou reflektovat.


selviskhed

Erich Fromm má zvlaštní schopnost psát velmi čtivě bez toho aby rezignoval na odbornost. Jeho několikastránkový referát o Freudově Výkladu snů velmi dobře nahradí povrchnější či méně důkladnou četbu celého více než třísetstránkového díla. ___ Fromm chápe jak Freudovu tak Jungovu teorii snu jako teorii omezenou. Freud prý sen chápe pouze jako "výraz infantilních a iracionálních přání". Jung mu naproti tomu prý rozumí jako výrazu "moudrosti nevědomí". Fromm si v zásadě myslí, že sen může být obojím. ___ Jako marxista má Fromm tendenci redukovat každý spor na spor o autoritu. Te se výrazně projevuje v jeho interpretaci (a) mýtu o Oidipovi. To co Freud chápe jako spor živený neuvědomělým incestním sexuálním přáním, to Fromm chápe jako spor o autoritu nebo jako vzpouru proti otcovské autoritě. Marxistické hledisko se uplatňuje i ve výkladu jednoho snu Jungova pacienta, který chápe přesně proti Jungově interpretaci jako pacientovu obžalobu náboženství ___ Mimoto text obsahuje výklady (b) babylonského mýtu o stvoření (ve kterém nachází pozůstatky sporu pozdějšího patrarchátu s dřívějším matriarchátem; (c) pohádky o červené karkulce (které rozumí jako příběhu o konfrontaci mladé dívky s vlastní sexualitou a jako příběh motivující k nenávisti k mužům); dále (d) rituálu šabatu a (e) Kafkova románu Proces (tomu rozumí jako příběhu o tragédii člověka, který žije k vnějšku obrácený život a není schopný rozlišovat mezi autoritativním (vnějším) a mravním (vnitřním) zákonem - hrdina se chybně brání proti obvinění zvnějšku a hledá pomoc vně sebe - ve skutečnosti ale obžalovává sám sebe a pomoc by doopravdy našel pouze v sobě). Ve všech případech jde o velmi přesvědčivé analýzy - a to i tam kde odporuje Freudovi nebo Jungovi.