Mravní názory

Mravní názory https://www.databazeknih.cz/img/books/17_/177124/bmid_mravni-nazory-cN1-177124.jpg 5 2 2

Přidat komentář

kacimilek
08.02.2016 4 z 5

Je neuvěřitelné, jak byl tento člověk vzdělaný! Kniha je výborem jeho přednášek, projevů a prací, a na každé větě lze poznat, že Masaryk věděl, co dělá, o čem mluví. Samozřejmě názory na morálku v začátcích století se podstatně liší od současnosti, ale svazek jsem nečetla, abych se poučila, spíš mě fascinuje doba předválečná a meziválečná a s tím spojené vyjadřování. Věc, která mě opravdu zaujala, je Masarykova kritika Zolovy tvorby, jelikož Zolu "můžu" kdykoliv, dosti mě překvapila.