Mnohovesmír - Tajemství alternativních světů

Mnohovesmír - Tajemství alternativních světů
https://www.databazeknih.cz/img/books/52_/520654/bmid_mnohovesmir-tajemstvi-alternativnic-9ED-520654.jpg 3 1 1

Vznikl vesmír opravdu Velkým třeskem, nebo jde jen o hypotetickou konstrukci? A co bylo před počátkem vesmíru? Mohou existovat alternativní světy? Občasná setkávání lidí s neznámou realitou trvají už dlouhá tisíciletí a pokračují i dnes. Nemůže být náš svět i vesmír součástí holografického matrixu? A je člověk prostřednictvím svého vědomí schopen kontaktů s cizí realitou? Na tyto a další provokativní otázky našeho bytí se snaží najít odpovědi dvojice českých záhadologů. Nová kniha přináší zajímavé poznatky a souvislosti, které poodhalují tajemství našich existencí.... celý text

Přidat komentář

woita
30.04.2024 3 z 5

Není mnoho knih, které by se snažily nabourat dogma velkého třesku, což zde, aspoň v úvodu, se děje. Nejde na to však zcela čistě vědeckým přístupem, ale jaksi klouže po povrchu (leč účelově). Více klade otázek než podává zdánlivě odpovědí. Položené otázky to jsou z pohledu široké veřejnosti logické, jako: kam se kosmos rozpíná; zda-li na počátku bylo NIC, jak mohlo vzniknout NĚCO...atd. Věda se na tyto a jiné otázky snaží odpovídat, nicméně po svém a pro řadu lidí (laiků) jsou tyto odpovědi neuspokojivé, nelogické nebo na prahu filozofie.
Autoři dávají v tomto kontextu za příklad dřívější názory na vznik, ještě z časů před vznikem vědy jak jí známe, které přikládaly genezi bohům a prapůvodnímu chaosu, z něhož vzešel božský řád současného světa. Není liché zde uvést podobnost s dobou hnutí hippies s rozvojem kvantové mechaniky. Tehdejší věda sledovala i jakýsi trend duchovní a dávalo to do spojitosti s novými odhaleními v tomto bujare rozvíjejícím vědním oboru.
Tím se otevírá cesta ke kapitole o mariánských zjeveních. V této části se dozvídáme o Fatimě a jiných zjeveních Matky Boží. Kniha je dává do určité míry do souvislosti s UFO a rozšiřuje tuto myšlenku zejména v další kapitole. Ta je učiněným vodopádem myšlenek a tézí v pokusu dát i jiné paranormální jevy do kontextu. Čtenáři je vnuknuta myšlenka vnímat zdánlivě rozdílné jevy v širším měřítku a zkusit hledat vztyčné prvky, jimiž mohou být paralelní světy a skryté dimenze.
Kniha Mnohovesmír nakusuje mnoha další témata, jako predikce snů, cestování časem, ohýbání prostoru, mimosmyslové vnímání, reinkarnace, posmrtný život nebo sny. Dává tím nahlížet na daná téma z vědeckého hlediska, filozofie i náboženství. Nezachází nikdy do detailů, však dává dosti široký náhled pro toho jedince, který bude brát knihu jako odrazový můstek k prohloubení poznání