Mládež a delikvence

Mládež a delikvence
https://www.databazeknih.cz/img/books/84_/84122/bmid_mladez-a-delikvence-5yg-84122.jpg 4 13 13

Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže Rozšířené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatků nejrůznějších oborů o příčinách delikventního chování mládeže a existujících metodách prevence a represe. Důraz je kladen na nové metody řešení a na porovnání jejich efektivity.

Přidat komentář

hu_87
16.07.2021 4 z 5

(SPOILER) Kniha má určitě své právoplatné místo v psychologické literatuře každého, kdo se o obor zajímá. Propojuje zde poznatky z delikvence (biologické/psychosociální faktory), prostředí, v němž jedinec vyrůstá (typicky party, gangy, menšiny...) nebo to, jaké jsou možné způsoby intervence (obecně prospěšné práce, podmínka apod.), případně různé typy terapie. Jako knížka je velmi souhrnná a relativně i přehledná (i když by mi přišlo vhodnější častěji používat tučné písmo pro zvýraznění), avšak líbilo by se mi, kdyby se autoři více věnovali např. biologickým faktorům nebo třeba těm osobnostním charakteristikám, které jsou společné pro delikventy.

Maanna
11.06.2021 4 z 5

Matoušek je výborný autor učebnic sociální práce, který dokáže propojovat rozsáhlý teoretický základ s podněty pro praxi. V téhle knize oceňuji především důsledné odmítání jednoduchých a populistických řešení. Je škoda, že se k nim stále často uchylujeme a rozvoj komplexních programů je stále celkem pomalý, i když se děje. V tom také vidím největší slabinu této knihy - je naposledy aktualizovaná v roce 2011, přičemž ani tahle aktualizace mi nepřišla moc výrazná. Většina údajů se vztahovala k situaci v 90. letech a část věcí již je neaktuálních. Kdyby se kniha aktualizovala a doplnila, byla by stále skvělá - i tak je v kontextu ostatních podobných knih nadprůměrná.


kástečkou
10.01.2021 5 z 5

základní kniha pro práci s mládeží ;)

Kiu
07.03.2019 4 z 5

Velmi hodnotná kniha do praxe