prevence kriminality

štítky

2 knih


Mládež a delikvenceMládež a delikvence2011, Oldřich Matoušek

Možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže Rozšířené a aktualizované vydání knihy obsahující syntézu poznatků nejrůznějších oborů o příčinách delikventního chování mládeže a existujících metodách pr... více


Kriminologie a prevence kriminalityKriminologie a prevence kriminality2004, Ivana Zoubková

Oblíbená publikace se zabývá kriminologií jako vědou o kriminalitě (kriminalita jako jev, pachatel, oběť, výzkum, statistika), kontrolou kriminality (trestání), prevencí zločinnosti (v národním i místním měřítku) a někte... více