Matematika pro 4. ročník – 1. díl

nehodnoceno
Matematika pro 4. ročník – 1. díl https://www.databazeknih.cz/img/books/34_/340276/mid_matematika-pro-4-rocnik-1-dil-QUr-340276.jpg 0 0 0

Matematika pro 4. ročník je první učebnicí pro 2. vzdělávací období 1. stupně ZŠ dle RVP. Učebnice splňuje základní požadavek RVP na to, aby učivo pro děti nebylo odtažitým abstraktním modelem, ale aby umožnilo přímou praktickou aplikaci. Teprve ta dětem dovolí pochopit základní matematické vztahy ve světě kolem nás a rozvíjet je a smysluplně a účelně využívat v běžném životě. Učebnice k tomu žáky vede jednak promyšlenou sestavou praktických úkolů – jsou ve funkčním spojení s výkladem, který je často spíše doplňuje a děti tak mnohé pochopí samy ještě dříve, než se to dozvědí z výkladu. Jednak je v tomto směru velmi vstřícná graficky – přehlednost a názorné ilustrace dají žákům mnohé pochopit a zároveň jim nabízejí neotřelé úkoly k řešení. Model „Metodická příručka“ umožnil vytvořit pro děti publikaci maximálně vstřícnou po všech stránkách – graficky, tematicky i slovníkově. Učebnice je perfektně naladěna na dětské vnímání, nic nepatřičného v ní děti neruší. Podrobné metodické komentáře ke každé stránce učebnice, včetně výsledků cvičení i pracovních postupů, jsou uvedeny v samostatné publikaci pro učitele. Učebnice je pojata jako pracovní – to má několik výhod. Výklad se přirozeně prolíná s tvůrčími úkoly a procvičovacími pasážemi, děti mají vše pohromadě, snadno se orientují a mohou přímo pracovat se všemi složkami. Učebnice nepotřebuje doplnění pracovním sešitem a pro lepší možnost práce s ní je rozdělena do lákavější podoby tří tenčích sešitů. Cvičení a úkoly, demonstrující výklad, jsou pojaty aplikačně, děti rychle chápou, jak jim matematické a logické postupy pomohou v běžném životě. Učebnice tak pomocí dosahování očekávaných výstupů stanovených RVP přirozeně buduje a rozvíjí i klíčové kompetence. Pro děti, které takto v matematice najdou zalíbení, je navíc připravena i speciální rozšiřující publikace Zajímavá matematika pro 4. ročník. Obsah: Obsah Opakování učiva Násobení jednociferného a dvojciferného čísla (s 0 na místě jednotek) Násobení jednociferného a dvojciferného čísla (s 1 desítkou) Krychle Násobení jednociferného a dvojciferného čísla (s více desítkami) Dělení čísla dvojciferného číslem jednociferným Tucet = 12 kusů Čtyřboký jehlan Dělení se zbytkem Kvádr Počítáme se závorkami Spotřeba krychlí Násobení do 1 000 zpaměti Nanášení úsečky na polopřímku Dělení do 1 000 zpaměti Jednotky času Orientace v rovině Souřadnice Opakování... celý text

Přidat komentář

Autoři knihy

Josef Molnár
česká, 1953
Hana Mikulenková
česká, 1954