Manažérsto údržby, synergia teórie a praxe

Manažérsto údržby, synergia teórie a praxe https://www.databazeknih.cz/img/books/50_/501732/bmid_manazersto-udrzby-synergia-teorie-a-NPj-501732.jpg 4 1 0

Rozsiahla publikácia určená nielen manažérom údržby. Zaoberá sa širokým spektrom problémov. Začína kapitolami o organizácii a riadení údržby. Nasleduje popis rôznych nástrojov jej monitorovania a hodnotenia. V závere sú technicky ladené kapitoly o zdrojoch opotrebení strojov a nástrojov, rôznych diagnostických technológiách či softvérových nástrojoch na podporu údržby. Naozaj komplexný pohľad na problematiku údržby v podniku. Autorský kolektív slovenského vydania spolupracoval aj na súbežne vydávanej knihe Management a inženírství údržby.... celý text

Přidat komentář

Kniha Manažérsto údržby, synergia teórie a praxe je v

Přečtených1x