Management služeb hotelnictví a cestovního ruchu

nehodnoceno
Management služeb hotelnictví a cestovního ruchu https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/438147/mid_management-sluzeb-hotelnictvi-a-ces-9lG-438147.jpg 0 0 0

Cílem odborné knihy je vysvětlit význam a činnosti vybraných organizačních složek hotelového managementu a managementu cestovního ruchu, procesní vazby mezi nimi a seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy, úspěšnými manažerskými technikami, ale i základními principy fungování hotelu a cestovní kanceláře.Dále si autoři kladou za cíl přispět k předání specifických profesních znalostí odborníkům, kteří se dále vzdělávají v oboru managementu hotelnictví a cestovního ruchu. Odborná kniha je souhrnem výsledků výzkumné činnosti, znalostí a zkušeností profesionálů z oboru hotelnictví a cestovní ruch a pedagogů při aplikaci nejen teoretických poznatků, ale i poznatků z praxe.... celý text

Přidat komentář