Keď korporácie vládnu svetu

Keď korporácie vládnu svetu https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/375887/bmid_ked-korporacie-vladnu-svetu-s4d-375887.jpg 5 10 10

Keď korporácie vládnu svetu je podľa názoru viacerých osobností najvýznamnejšou knihou deväťdesiatych rokov 20. storočia a podľa nositeľa Nobelovej ceny arcibiskupa Desmonda M. Tutu, by dokonca mala byť priam povinným čítaním. Téma, ktorou sa autor zaoberá, je aj na Slovensku mimoriadne aktuálna, pretože analyzuje vládnucu libertariánsku ideológiu globálneho svetového poriadku, ktorú si veľmi horlivo osvojili aj naše politické a ekonomické elity. Odhaľuje dejinné pozadie tejto ideológie, jej taktiku, ideové základy, stratégiu rozširovania, predovšetkým však jej ekonomickú a ekologickú neudržateľnosť v dlhodobej perspektíve. Profesor Korten svoju analýzu opiera o fakty a bezchybnou argumentáciou poukazuje na škodlivé účinky ekonomickej globalizácie a vysvetľuje príčiny spoločenskej, hospodárskej a politickej krízy našej doby. Presvedčivo dokumentuje, ako vďaka súčinnosti vplyvných ideologických, politických a technologických síl dochádza k čoraz väčšej koncentrácii ekonomickej a politickej moci do rúk hŕstky korporácií a finančných inštitúcií, ktorých finančné záujmy sú v príkrom protiklade so skutočnými záujmami a hodnotami ľudí, pričom za svoju činnosť nikomu nie sú zodpovedné.... celý text

Literatura světová Literatura faktu
Vydáno: , Mikuláš Hučko
Originální název:

When Corporations Rule The World , 1995


více info...
Přidat komentář