Kardinál Mindszenty

Kardinál Mindszenty https://www.databazeknih.cz/img/books/41_/410473/bmid_kardinal-mindszenty-4Rx-410473.jpg 4 3 1

Neuvěřitelný životní příběh maďarského primase, vězně tří režimů. Jeho životopisec se soustřeďuje zejména na události po druhé světové válce, kdy se Mindszenty stal arcibiskupem v Ostřihomi. S rostoucí mocí komunistické strany a zejména s nastolením nového režimu byl arcibiskup šikanován a byla omezována jeho činnost. Nepomohlo, že byl v roce 1946 jmenován kardinálem – v roce 1948 byl zatčen a ve vězení mučen. V únoru 1949 byl odsouzen na doživotí za údajnou vlastizradu. Jeho situace se začala zlepšovat až v polovině padesátých let v souvislosti s destalinizací země. Ocitl se na svobodě za budapešťského povstání v roce 1956, po jeho potlačení se uchýlil na americkou ambasádu a setrval v této „příjemné“ internaci do roku 1971, kdy se na nátlak americké vlády i církevních představitelů odhodlal k odjezdu do Říma. Svůj pobyt ve Věčném městě, Vídni a na pastoračních cestách vyplňoval péčí o maďarské emigranty, pořádal přednášky a psal paměti. Jeho tvrdá životní cesta pokračovala konfliktem s papežem Pavlem VI., který prohlásil Mindszentyho biskupský stolec za uprázdněný, aby usnadnil jednání Vatikánu s maďarskou komunistickou vládou. Plného ocenění se kardinálovi nedostalo ani po jeho smrti v roce 1975, ale až v devadesátých letech, kdy byl plně rehabilitován a kdy byl zahájen proces jeho blahořečení. Kardinálův životopis je psán strhujícím způsobem. Čtivý text o životě tohoto maďarského mučedníka 20. století je doplněn předmluvou kardinála Dominika Duky a historickým doslovem Františka X. Halase.... celý text

Žánr:
Náboženství , Biografie a memoáry , Politologie, mezinárodní vztahy

Vydáno: , Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)
Originální název:

Kardinal Mindszenty-Ein Bekenner und Märtyrer unserer Zeit , 1979


více info...

Přidat komentář

Matematicka
06.06.2021 4 z 5

Jsem ráda, že se k českým čtenářům dostává životopis kardinála Mindszentyho. Tím, že je komunistická totalita (byť v trochu jiné podobě) součástí i naší národní paměti, může nám být jeho postava blízká a pochopitelná. Osobně bych uvítala podrobnější informace o životě kardinála Mindszentyho, případně více jeho vlastních textů z jeho vydaných Vzpomínek, nebo novější životopis, který už by byl napsán pro současnou dobu. Životopis Józsefa Köziho Horvátha byl napsán už v roce 1977. I tak je ale dobré dozvědět se o kardinálu Mindszentym alespoň něco – a třeba se této knize podaří vzbudit další zájem o tohoto maďarského kandidáta svatořečení. Maďarský kardinál József Mindszenty nám může být vzorem svou pevností ve zvolených zásadách, statečností v následování Krista a v obětavosti pro hlásání evangelia vzorem, i když často nedostižným.

O jeho pronásledování napsal papež v listu maďarským biskupům:

"Pamatujte stále na to, že je třeba kvůli svobodě církve a jejím posvátným právům nejen přijímat námahu a bolest, nýbrž že se musí obětovat i život, bude-li to nutné…"

Autorovy knížky

József Közi Horváth
maďarská, 1903 - 1988
2019  87%Kardinál Mindszenty

Kniha Kardinál Mindszenty je v

Přečtených4x
Čtenářské výzvě2x
Doporučených1x
Knihotéce2x
Chystám se číst3x