Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath

Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath
https://www.databazeknih.cz/img/books/44_/444136/bmid_juan-caramuel-lobkowitz-the-last-sc-Pky-444136.jpg 5 1 1

Sborník z mezinárodní interdisciplinární konference, věnované osobnosti a dílu Jana Caramuela z Lobkovic (1606–1682) u příležitosti uplynulých 400 let od Caramuelova narození. Shrnuje příspěvky v oborech filosofie, teologie, religionistiky, dějin matematiky, dějin architektury, dějin umění a obecných dějin.

Přidat komentář

kirkous
29.05.2020 5 z 5

Stanislav Sousedík zcela zásadně otevřel pro českou filosofii téma barokní filosofie v Českých zemích, a tak není divu, že jeho žáci v jeho díle pokračují. V tomto případě Petr Dvořák, který spolu s Jacobem Schmutzem vydal sborník z konference věnované Janu Caramuelovi z Lobkowitz. Na konferenci jsem byl jako divák a sborník jsem recenzoval pro Filosofický časopis, tak recenzi umisťuji do složky recenze, tam se dá dočíst více.

Autoři knihy

Petr Dvořák
česká, 1970