Filosofia

nakladatelství, značky

Příběhy slavných vil renesančního Říma
Příběhy slavných vil renesančního Říma
Jak trhy vytlačují morálku
Jak trhy vytlačují morálku
Jevení a spása: Subjektivita v materiální fenomenologii Michela Henryho
Jevení a spása: Subjektivita v materiální fenomenologii Michela Henryho
Prospektivní bioetika: Studie ke konceptu etiky biomedicínských technologií
Prospektivní bioetika: Studie ke konceptu etiky biomedicínských technologií
Konfuciánský ústavní systém: Jak starověká minulost Číny může utvářet její politickou budoucnost
Konfuciánský ústavní systém: Jak starověká minulost Číny může utvářet její politickou budoucnost
Autoritářství: Kritická teorie a psychoanalytická praxe
Autoritářství: Kritická teorie a psychoanalytická praxe
Turnaj víry: Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433
Turnaj víry: Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433
Filosofie a ohrožená Země
Filosofie a ohrožená Země
Dějiny a třídní vědomí: Studie o marxistické dialektice
Dějiny a třídní vědomí: Studie o marxistické dialektice
Hromadný nález denárů z konce 10. století z Chýště
Hromadný nález denárů z konce 10. století z Chýště
Oslněni hellénským sluncem: Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1914
Oslněni hellénským sluncem: Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1914
Donald Winnicott a politická teorie
Donald Winnicott a politická teorie
Filosof Erazim Kohák
Filosof Erazim Kohák
Alternativa: Ke kritice reálného socialismu
Alternativa: Ke kritice reálného socialismu
Leibniz et leibnizianismes
Leibniz et leibnizianismes
Raný český stát 10. století
Raný český stát 10. století
Marxismus a medievistika: Společné osudy?
Marxismus a medievistika: Společné osudy?
Duch ateismu: Úvod do spirituality bez boha
Duch ateismu: Úvod do spirituality bez boha
Kontradikce 2019
Kontradikce 2019
Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et bonus - Ad honorem Jiří Beneš
Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et bonus - Ad honorem Jiří Beneš
Dialektika, kultura a politika: Eseje a články z let 1955-1969
Dialektika, kultura a politika: Eseje a články z let 1955-1969
Ad majorem evidentiam: Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A. Komenského
Ad majorem evidentiam: Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A. Komenského
Marxismus a filosofie
Marxismus a filosofie
Sociologie, veřejnost, politika
Sociologie, veřejnost, politika
Verbum caro factum est: Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy
Verbum caro factum est: Performativita bohemikální literatury 14. století pohledem divadelní vědy
Středověké město: Politické proměny a sociální inovace
Středověké město: Politické proměny a sociální inovace
Nietzsche o ctnosti
Nietzsche o ctnosti
Proměny františkánské tradice: Od teologie a filosofie ke kultuře a umění
Proměny františkánské tradice: Od teologie a filosofie ke kultuře a umění
Kontradikce 2018
Kontradikce 2018
Sartrův ateismus
Sartrův ateismus
Fenomenologie ducha
Fenomenologie ducha
Filosofická zkoumání
Filosofická zkoumání
Idea strukturální demokracie: Politická filosofie na principu respektu k Řádu skutečnosti
Idea strukturální demokracie: Politická filosofie na principu respektu k Řádu skutečnosti
Filosofie Hanse Jonase
Filosofie Hanse Jonase
Kritická teorie a sociální média: Mezi emancipací a komodifikací
Kritická teorie a sociální média: Mezi emancipací a komodifikací
1 ...