Filosofia

nakladatelství, značky

Ad majorem evidentiam: Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A. Komenského
Ad majorem evidentiam: Literární reprezentace „zřejmého“ v textech J. A. Komenského
Dialektika, kultura a politika: Eseje a články z let 1955-1969
Dialektika, kultura a politika: Eseje a články z let 1955-1969
Sartrův ateismus
Sartrův ateismus
Sociologie, veřejnost, politika
Sociologie, veřejnost, politika
Fenomenologie ducha
Fenomenologie ducha
Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské
Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské
Kritická teorie a sociální média: Mezi emancipací a komodifikací
Kritická teorie a sociální média: Mezi emancipací a komodifikací
Idea dějin a Palacký jako myslitel: Soubor textů
Idea dějin a Palacký jako myslitel: Soubor textů
Pravda v době populismu
Pravda v době populismu
Nietzsche o ctnosti
Nietzsche o ctnosti
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi
Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi
Význam, sémantika, Wittgenstein
Význam, sémantika, Wittgenstein
Imaginace a forma: Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace - Studie Josefu Zumrovi
Imaginace a forma: Mezi estetickým formalismem a filosofií emancipace - Studie Josefu Zumrovi
Myšlení a tvorba Egona Bondyho
Myšlení a tvorba Egona Bondyho
Kant a Husserl o zkušenosti
Kant a Husserl o zkušenosti
Současná africká sociální a politická filosofie: Trendy, debaty a výzvy
Současná africká sociální a politická filosofie: Trendy, debaty a výzvy
Studie k teorii umění Henriho Focillona: Život forem v žitém světě
Studie k teorii umění Henriho Focillona: Život forem v žitém světě
Materiály k teorii elit a k její kritice
Materiály k teorii elit a k její kritice
Jeroným Pražský
Jeroným Pražský
Mezi mýty a minarety
Mezi mýty a minarety
Kritika arabského rozumu. Úvod
Kritika arabského rozumu. Úvod
Etika klimatické změny: Co je a co není správné ve světě, který se otepluje
Etika klimatické změny: Co je a co není správné ve světě, který se otepluje
Středověká univerzitní vzdělanost
Středověká univerzitní vzdělanost
Česká otázka a dnešní doba
Česká otázka a dnešní doba
Vymyšlená Ithaka: Recepce antické mytologie v české kultuře
Vymyšlená Ithaka: Recepce antické mytologie v české kultuře
Mýtus o Marsu a Venuši
Mýtus o Marsu a Venuši
Právo svobody
Právo svobody
From Social to Cyber Justice: Critical Views on Justice, Law and Ethics
From Social to Cyber Justice: Critical Views on Justice, Law and Ethics
Univerzalismus v pluralitním světě: K etické koncepci Ágnes Hellerové
Univerzalismus v pluralitním světě: K etické koncepci Ágnes Hellerové
Acta Comeniana 30
Acta Comeniana 30
Aristotelés o lidské přirozenosti: Od myšlení k anatomii
Aristotelés o lidské přirozenosti: Od myšlení k anatomii
Ne pro zisk
Ne pro zisk
Masarykův realismus a filosofie pozitivismu
Masarykův realismus a filosofie pozitivismu
O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat: Od formy zobrazení k formě života
O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat: Od formy zobrazení k formě života
Perception in Scholastics and Their Interlocutors
Perception in Scholastics and Their Interlocutors
1