Filosofia

nakladatelství, značky

Kontradikce 2021
Kontradikce 2021
Počátky českého mincovnictví
Počátky českého mincovnictví
J. A. K. - Komenský v kulturách vzpomínání
J. A. K. - Komenský v kulturách vzpomínání
Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy
Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy
Eutanazie a dobrý život
Eutanazie a dobrý život
Descartes Nikétés
Descartes Nikétés
Neznalý učitel: Pět lekcí o intelektuální emancipaci
Neznalý učitel: Pět lekcí o intelektuální emancipaci
Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence
Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence
Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s Works
Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s Works
Náboženství, modernita a sekularismus v současné íránské filosofii
Náboženství, modernita a sekularismus v současné íránské filosofii
Čína a Rusko: nové sblížení
Čína a Rusko: nové sblížení
The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought
The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought
Politika jednoty ve světě proměn
Politika jednoty ve světě proměn
Aktivní hranice v Evropě: Identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru
Aktivní hranice v Evropě: Identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru
The Spectres of Selfhood: The Philosophy of Individualism in the Interwar Czechoslovakia
The Spectres of Selfhood: The Philosophy of Individualism in the Interwar Czechoslovakia
Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu
Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu
Přenos vědění: Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích
Přenos vědění: Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích
Doba přechodu: Tranzitivní ontologie a dílo Alaina Badioua
Doba přechodu: Tranzitivní ontologie a dílo Alaina Badioua
Dialog o shodě mezi Tórou a světskou vědou / Dopis ve věci Průvodce tápajících
Dialog o shodě mezi Tórou a světskou vědou / Dopis ve věci Průvodce tápajících
Kontradikce 2020
Kontradikce 2020
Konspirační teorie
Konspirační teorie
Duch ateismu: Úvod do spirituality bez boha
Duch ateismu: Úvod do spirituality bez boha
Autoritářství: Kritická teorie a psychoanalytická praxe
Autoritářství: Kritická teorie a psychoanalytická praxe
Oslněni hellénským sluncem: Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1914
Oslněni hellénským sluncem: Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1914
Marxismus a medievistika: Společné osudy?
Marxismus a medievistika: Společné osudy?
Prospektivní bioetika: Studie ke konceptu etiky biomedicínských technologií
Prospektivní bioetika: Studie ke konceptu etiky biomedicínských technologií
Dějiny a třídní vědomí: Studie o marxistické dialektice
Dějiny a třídní vědomí: Studie o marxistické dialektice
Raný český stát 10. století
Raný český stát 10. století
Jak trhy vytlačují morálku
Jak trhy vytlačují morálku
Alternativa: Ke kritice reálného socialismu
Alternativa: Ke kritice reálného socialismu
Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et bonus - Ad honorem Jiří Beneš
Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et bonus - Ad honorem Jiří Beneš
Filosofie a ohrožená Země
Filosofie a ohrožená Země
Filosof Erazim Kohák
Filosof Erazim Kohák
Kontradikce 2019
Kontradikce 2019
Turnaj víry: Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433
Turnaj víry: Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433
1 ...