Filosofia

nakladatelství, značky

Nakladatelství Filosofia je součástí Filosofického ústavu AV ČR. Knihy vydává od roku 1993. Publikuje nejen původní vědecké práce z oblasti filosofie a příbuzných humanitních disciplín, ale přináší také české překlady významných světových děl z těchto oborů. Jedním z cílů je, aby čeština byla udržována a kultivována jako jazyk myšlení, čehož lze dosáhnout převodem stěžejních filosofických textů do českého jazyka, jejich komentováním a rozvíjením diskuze o problémech, které nastolují. Kromě českých publikací vydává i nové knihy v cizích jazycích. Zaměřuje se na hlavní proudy klasického i současného filosofického myšlení a na vybrané aspekty příbuzných humanitních oborů (dějiny myšlení a historie, klasická studia), ale nebrání se ani vydávání okrajových a provokativních prací, pokud ovšem splňují vysoké odborné nároky.... celý text

O čem se vypráví
O čem se vypráví
Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho rukopisů
Matematické dílo Bernarda Bolzana ve světle jeho rukopisů
Etika umělé inteligence
Etika umělé inteligence
Dynamický logos: O významové stavbě světa
Dynamický logos: O významové stavbě světa
Kontradikce 2022
Kontradikce 2022
Africká filosofie společnosti: Vývojová perspektiva
Africká filosofie společnosti: Vývojová perspektiva
Kam kráčí středověká filosofie?: Nástupní přednáška na Collège de France, pronesená 13. února 2014
Kam kráčí středověká filosofie?: Nástupní přednáška na Collège de France, pronesená 13. února 2014
Tři programové texty existenciální filosofie Gabriela Marcela
Tři programové texty existenciální filosofie Gabriela Marcela
Filosofie naděje / Výbor z díla
Filosofie naděje / Výbor z díla
Pražské jaro: Logika nového světa - Od reforem k revoluci
Pražské jaro: Logika nového světa - Od reforem k revoluci
Lepší než člověk: Příslib a rizika biomedicínského vylepšování
Lepší než člověk: Příslib a rizika biomedicínského vylepšování
The Dissident? Six Readings of ‘The Power of the Powerless’ by Václav Havel
The Dissident? Six Readings of ‘The Power of the Powerless’ by Václav Havel
Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka
Nepolitická politika v díle Ladislava Hejdánka
Kontradikce / Contradictions 1-2/2021 (5. ročník)
Kontradikce / Contradictions 1-2/2021 (5. ročník)
Počátky českého mincovnictví
Počátky českého mincovnictví
J. A. K. - Komenský v kulturách vzpomínání
J. A. K. - Komenský v kulturách vzpomínání
Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy
Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy
Eutanazie a dobrý život
Eutanazie a dobrý život
Descartes Nikétés
Descartes Nikétés
Neznalý učitel: Pět lekcí o intelektuální emancipaci
Neznalý učitel: Pět lekcí o intelektuální emancipaci
Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence
Hierarchická emergentní ontologie a univerzální princip emergence
Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s Works
Lessons from Kafka: Philosophical Readings of Franz Kafka’s Works
Náboženství, modernita a sekularismus v současné íránské filosofii
Náboženství, modernita a sekularismus v současné íránské filosofii
Čína a Rusko: nové sblížení
Čína a Rusko: nové sblížení
The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought
The Rule of the People and the Rule of Law in Classical Greek Thought
Politika jednoty ve světě proměn
Politika jednoty ve světě proměn
Aktivní hranice v Evropě: Identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru
Aktivní hranice v Evropě: Identita a kolektivní paměť v přeshraničním prostoru
The Spectres of Selfhood: The Philosophy of Individualism in the Interwar Czechoslovakia
The Spectres of Selfhood: The Philosophy of Individualism in the Interwar Czechoslovakia
Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu
Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu
Přenos vědění: Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích
Přenos vědění: Osudy čtyř bestsellerů v pozdně středověkých českých zemích
Doba přechodu: Tranzitivní ontologie a dílo Alaina Badioua
Doba přechodu: Tranzitivní ontologie a dílo Alaina Badioua
Dialog o shodě mezi Tórou a světskou vědou / Dopis ve věci Průvodce tápajících
Dialog o shodě mezi Tórou a světskou vědou / Dopis ve věci Průvodce tápajících
Kontradikce / Contradictions 1-2/2020 (4. ročník)
Kontradikce / Contradictions 1-2/2020 (4. ročník)
Konspirační teorie
Konspirační teorie
Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant
Jubilate et bibite. Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant
Duch ateismu: Úvod do spirituality bez boha
Duch ateismu: Úvod do spirituality bez boha
Autoritářství: Kritická teorie a psychoanalytická praxe
Autoritářství: Kritická teorie a psychoanalytická praxe
Oslněni hellénským sluncem: Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1914
Oslněni hellénským sluncem: Recepce antiky v české literatuře v letech 1880–1914
Marxismus a medievistika: Společné osudy?
Marxismus a medievistika: Společné osudy?
Prospektivní bioetika: Studie ke konceptu etiky biomedicínských technologií
Prospektivní bioetika: Studie ke konceptu etiky biomedicínských technologií