Jeskyňářství v teorii a praxi

Jeskyňářství v teorii a praxi https://www.databazeknih.cz/img/books/16_/166688/jeskynarstvi-v-teorii-a-praxi-166688.jpg 5 4 4

Přidat komentář

David81
02.05.2024 4 z 5

Od poloviny minulého století se v literatuře začaly objevovat informace pro začínající jeskyňáře týkající se praktického výzkumu, speleoalpinismu, výbavy a další techniky. Zprvu jako součást různých turistických příruček, postupně i v odbornějších časopisech, později i jako samostatné publikace. Jednou z nich je i tato knížka.
Hlavní část – zhruba polovina obsahu – tvoří souhrn základních informací o geologických pojmech, krasových procesech, hydrologii nebo třeba mikroklimatu v jeskyních. V této části je relativizován dříve obecně přijímaný krasový cyklus. Součástí je i slovník krasových pojmů a termínů. Jedna z kapitol se zabývá i pseudokrasem, kde je zajímavá úvaha o tenké hranici mezi krasem a pseudokrasem u nekrasových hornin, u kterých dochází k chemickým změnám působením vody.
Kapitolu Archeologie v krasu, sepsanou Karlem Valochem, tvoří přehled nejvýznamnějších archeologických objevů v jeskyních české části ČSSR (překvapivě tu chybí nález z Mladečských jeskyní).
Část věnující se technice, speleoalpinismu, výbavě a kartografii je zajímavé si přečíst pro představu, s jakou improvizací museli tehdy jeskyňáři pracovat (např. nohavice přes obuv zajišťované kroužky ze staré automobilové duše). Co tu docela chybí je přehled základních používaných uzlů.
Poznámky hnidopicha – některé informace v úvodu nejsou úplně správné. Známí badatelé krasu zde uvádění K. Procházka a J. Kříž – pravděpodobně jsou míněni Vladimír Josef Procházka a Martin Kříž. Florián Koudelka neprováděl s Jindřichem Wankelem výškové měření severní části krasu – dokonce ani nebyl jeho spolupracovník, jedná se správně o Martina Kříže.

palka452
14.08.2023 5 z 5

Hezká kniha o náročném koníčku


Štítky knihy

geologie jeskyně hydrologie jeskyňářství, speleologie

Autorovy knížky

Pavel Bosák
česká, 1951
1988  95%Jeskyňářství v teorii a praxi