Izaiáš - Komentovaný překlad řecké septuagintní verze

Izaiáš - Komentovaný překlad řecké septuagintní verze https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/370232/bmid_kniha-izajas-komentovany-preklad-re-FJo-370232.jpg 4 2 1

Kniha Izaiáš patří bezesporu k nejvlivnějším biblickým spisům. Její řecký překlad vychází z předlohy podobné dochovanému hebrejskému textu, přesto se v něm najdou verše, které se obsahově liší. Tato odlišnost má různé příčiny, mimo jiné souvisí s vnímáním Izajášova spisu jako proroctví, které se době vzniku překladu nově naplňuje a odráží historické události 2. stol. př. Kr., zejména události týkající se židovské diaspory v Egyptě. Septuagintní verze knihy Izajáš proto představuje významné svědectví o způsobu interpretace židovské posvátné literatury v období helenismu i o kulturních dějinách židovského národa dané epochy. Hlubší porozumění tomuto textu a jeho vztahu k hebrejské předloze má také význam pro badatele a čtenáře Nového zákona a pro patrology, nakolik kniha Izajáš patří k nejčastěji citovaným textům židovského Písma v novozákonních spisech a její septuagintní verze ovlivnila teologii nejstarších řecky píšících církevních Otců, prostřednictvím Vetus Latina pak i nejstarších latinských Otců. Publikace, která se čtenáři dostává do rukou, může provést textem, který znali a s nímž v prvních staletích křesťanství pracovali ti, kteří se snažili v posvátných spisech vyvoleného národa odhalit zaslíbení, díky němuž by mohli lépe pochopit a docenit význam Ježíše z Nazareta. O teologickém i obecně kulturním významu spisu, jehož český komentovaný překlad z pera Gabriely Ivany Vlkové a Jany Plátové se čtenáři dostává do rukou, tedy nemůže být nejmenších pochyb. Kniha vychází s podporou Grantové agentury ČR.... celý text

Přidat komentář

M.H.
07.05.2019 4 z 5

Druhý zväzok tejto prínosnej edície je preklad LXX verzie knihy proroka Izaiáša. Preklad Septuaginty nie je príliš odlišný od masoretského textu, ale nejaké diferencie sa nájdu.

Vydanie Vyšehradu to reflektuje a prináša paralelne obe verzie (teda preklad z LXX aj MT), pričom v poznámkach sa vyrovnáva s rozdielmi. Skôr z lingvistického než teologického hľadiska - v každom prípade to je kvalitne pripravená pôda na teologické použitie. Záver každej kapitoly prináša informácie o odozve septuagintnej verzie v Novom zákone, ktorá je niekedy dosť silná (Izaiáš patrí spolu so Žalmami medzi najcitovanejšie knihy Starej zmluvy v Novom zákone). Treba mať stále na pamäti, že práve Septuaginta bola Biblia raného a byzantského/gréckeho kresťanstva (pokiaľ viem v podstate dodnes) a preto jej význam je značný (tak ako uvádza anotácia). Napr. zmienka o panne (7,14) slúžila ako doklad panenského počatia Ježiša.

Hodnotný počin.

Kniha Izaiáš - Komentovaný překlad řecké septuagintní verze je v

Přečtených3x
Doporučených1x
Knihotéce7x
Chystám se číst3x
Chci si koupit2x