Informační zdroje v odborné literatuře

Informační zdroje v odborné literatuře https://www.databazeknih.cz/img/books/15_/151401/informacni-zdroje-v--151401.jpg 4 1 1

V současné době publikační exploze je zřejmé, že všechny poznatky daného vědního či technického oboru si nelze plně osvojit. Proto je nutné se stále více zaměřovat na to, kde, jakými prostředky a jakými nejefektivnějšími postupy hledat aktuální, optimální a relevantní informace. Předkládaná publikace podává systematicky a logicky ucelený přehled obecných poznatků o současném informačním prostředí a informačních procesech i komplexní přehled o struktuře informačních zdrojů. Autorovým záměrem je, aby kniha posloužila jak odborníkům, kteří při studiu byli nedostatečně seznámeni s tím, jak pracovat s informacemi, tak studentům, kteří se této základní dovednosti potřebují naučit.......Prakticky každý uživatel si v ní najde oblast, která ho nejvíce zajímá či se kterou se potřebuje podrobně seznámit.... celý text

Přidat komentář

Autorovy další knížky

Jan Vymětal
česká, 1941
2005  0%Informační a znalostní management v praxi
2008  0%Průvodce úspěšnou komunikací
2010  80%Informační zdroje v odborné literatuře
2012  0%Informační zdroje v životním prostředí
2000  0%Úvod do studia odborné literatury