Hledání odpovědnosti

Hledání odpovědnosti https://www.databazeknih.cz/img/books/47_/470796/hledani-odpovednostii62yIJ-aet-.jpg 5 10 10

Volné pokračování úspěšného knižního rozhovoru Karla Hvížďaly a Jiřího Přibáně Hledání dějin z roku 2018 se dotýká nejpalčivějších otázek současnosti. V Hledání odpovědnosti je řeč hlavně o etice a morálce, paradoxech moderní a postmoderní doby nebo diferencovanosti soudobých společností, do hloubky zasažených pandemickou situací. Definice základních filosofických a sociologických pojmů, jako jsou kultura, sociální normy, hodnoty, a úvahy nad otázkami fungování státu, ekonomického uspořádání světa, stavu univerzit nebo médií jsou natolik výstižné, že se tato rozprava může stát základní četbou pro každého, kdo sleduje stav dnešního světa se znepokojením, ale beze strachu, stejně jako její autoři.... celý text

Přidat komentář

Dionýsos
13.01.2023 5 z 5

Velmi kontemplativní čtení, ke kterému se zřejmě budu muset vrátit ještě v pozdějším věku. S knihou jsem se seznámila jako s povinnou četbou k eseji z práva, a ač se mi ji nepodařilo dočíst až dokonce, mohu říct, že se jedná o literaturu naprosto nadčasovou. Čtivé, skvělá témata a případy z minulosti i současnosti propojující se v souvislosti. Bohužel musím říci, že vzhledem k mému ranému věku, kdy nemám takový přehled v politice v minulých desetiletích, a k vzdělání obou autorů, jsem nebyla schopna si některá témata zařadit do historického kontextu a pochopit jejich závažnost/ důvod zmínění obecně. Ale i přesto mě kniha donutila zamyslet se nad tím, co pro mě skutečně znamená demokracie a odpovědnost, coby morální a občanská hodnota.
Jako minus možná vidím to, že jsem první nečetla knihu od týchž autorů "Hledání dějin" na kterou tato kniha navazuje.

Autoři knihy

Karel Hvížďala
česká, 1941
Jiří Přibáň
česká, 1967