Etiopie v letech 1923–1935

Etiopie v letech 1923–1935 https://www.databazeknih.cz/img/books/39_/39190/bmid_etiopie-v-letech-1923-1935-oFh-39190.jpg 5 3 3

Podtitul: Cesta k italské invazi Od doby, kdy Etiopie vstoupila do Společnosti národů (1923), byla vystavena tlaku Velké Británie a později zejména Itálie, která si tak připravovala půdu k vojenské okupaci. Záminkou se stal pohraniční konflikt z prosince roku 1934, známý jako walwalský incident. Monografie Jana Záhoříka se snaží najít hlubší kořeny těchto událostí. Pojednává o roli, již hrála Etiopie v mezinárodních vztazích dvacátých a třicátých let, a analyzuje okolnosti, které přispěly k italské invazi roku 1935. Vedle mezinárodněpolitického kontextu se soustředí rovněž na "antropologické mýty" Evropanů (Čechoslováky nevyjímaje) o Etiopii a jejích obyvatelích. Ukazuje, že tyto stereotypní představy ovlivňovaly postavení Etiopie v mezinárodní politice a italské propagandě sloužily jako argument pro její mocenské ovládnutí.... celý text

Přidat komentář

Rilian
18.01.2020 5 z 5

Zajímavé téma, které pochopitelně není v českém prostředí příliš reflektováno. Autor se nezabývá italskou invazí jako takovou, nýbrž téměř padesátiletou předehrou z 19. století, kdy Italové v podstatě trolili evropskou diplomacii (dvoujazyčná verze smlouvy o přátelství, incident ve Wal Wal). Etiopské dobrodružství odhaluje mnohé o italské historii přelomu 19. a 20. století, jakožto i její úskalí a hluboko zakořeněné problémy.

Drevak
30.10.2013 5 z 5

Další ze zajímavých knih z historie v podstatě jediné africké země, která nikdy nebyla pod koloniální nadvládou.


knihožrout
27.09.2011 5 z 5

Jsem nadšená! Afriku miluji a Etiopie je velmi zajímavá země, rozhodně jsem uvítala tohoto zevrubného průvodce etiopskou hisotrií, spousta cenných a překvapivých informací, rozhodně doporučuji!