Dějiny naší říše

kniha od:

Dějiny naší říše https://www.databazeknih.cz/img/books/10_/101233/bmid_dejiny-nasi-rise-2lz-101233.jpg 4.8 4

Z doslovu Jiřího Raka: Dějiny naší říše byly napsány jako učebnice pro nejvyšší třídy středních škol Rakousko-Uherské a byly „schváleny výnosem C. K. ministerstva kultury a vyučování ze dne 9. dubna 1914“. Jedná se o pozoruhodně čtivou čítanku historie podunajské monarchie, zaměřenou na země Koruny české. Kniha ovšem nepokrývá jenom období, kdy Čechy byly součástí monarchie, ale celé období dějin od časů říše Římské až do roku 1914. Pekařovo pojetí dějin obsažené v této učebnici není ani dnes třeba příliš korigovat. Učebnice představuje hutný přehled dějin, který bychom v tomto rozsahu dnes těžko hledali. Pozoruhodná je i Pekařova vize dalšího vývoje habsburského soustátí, načrtnutá v závěru knihy. Lze jen litovat, že dějiny se krátce po vydání knihy ubíraly jiným směrem.... celý text

Komentáře (2)

Komentáře 2 Recenze 0

SV321
SV321
29.12.2021 4 z 5

Velmi slušné souhrnné zpracování českých dějin. Kniha vyšla v roce 1914 jako učebnice pro školy. Znovu byla vydána v roce 1922 pod názvem "Dějiny československé". Je zajímavé srovnat ty texty z roku 1914 a 1922 - řekl bych, že z více než 90% jsou shodné. Co Pekař změnil, jsou hodnocení některých událostí. V roce 1914 byl takový "diplomatičtější", v roce 1922 ostřeji některé věci kritizuje (např. zrušení české dvorské kanceláře v roce 1749 apod.).

Můžeme to brát dvěma způsoby: 1) buď v roce 1914 nemohl plně vyjádřit své skutečné smýšlení. 2) nebo naopak po vzniku Československa vyšel vstříc dobové atmosféře. Asi to bude do jisté míry kombinace obého.

Boby17
Boby17
29.03.2020 5 z 5

Historii mám rád a tak jsem neodolal vydavatelskému počinu Elka Pressu. A rozhodně nelituji. Autor se pevně držel názvu Dějiny naší říše a ve stručné syntéze napsal dějepisné pojednání, které nezahrnuje pouze země Koruny české a Slovensko (jak jsem byl zvyklý z dob mé školní doházky v éře ČSSR), ale i historiii Rakous, Korutan, Štýrska, Haliče, Uher, Solnohradska, Dalmácie, Tyrol a dalších zemí spojených s vládou rodu Habsbursko-Lotrinského. Tedy v mnohem širších souvislostech, než jsme byli my, a jistě i současní studenti jsou, vzděláváni. A samotný závěr (od revoluce 1848 do roku 1914) ve stručnosti popisuje, jak se to v monarchii "mlelo" - Uhři, Němci, Češi a další národy. No, jak to dopadlo, všichni víme a možná i někdy litujeme. Děkuji autorovi i nakladateli a dávám všechny hvězdy.


Štítky knihy

české dějiny

Autorovy další knížky

Josef Pekař
česká, 1870 - 1937
1990  92%O smyslu českých dějin
1942  87%Kniha o Kosti
1992  96%Žižka a jeho doba
1991  77%Dějiny československé
1921  76%Bílá Hora

Kniha Dějiny naší říše je v

Přečtených5x
Čtenářské výzvě1x
Doporučených2x
Knihotéce11x
Chystám se číst8x
Chci si koupit7x