Člověk a psychoanalýza

Člověk a psychoanalýza https://www.databazeknih.cz/img/books/85_/85580/clovek-a-psychoanalyza-2zm-85580.jpg 5 37 0

Kniha významného amerického psychologa a sociologa německého původu, žáka Sigmunda Freuda, se zabývá psychoanalýzou. Je v mnohém ohledu pokračováním knihy Strach ze svobody, ve které se Fromm pokusil analyzovat únik moderního člověka před sebou samým a před svobodou. Jako psychoanalytik se překvapivě podrobně věnuje problémům etiky. Fromm se zabývá především postavením člověka a jeho odcizením v současném industriálním světě. Erich Fromm, americký filosof německého původu, je považován za jednoho z největších myslitelů naší doby. Ve svém rozsáhlém vědeckém díle se zabývá nejvlastnějšími problémy člověka, jeho štěstím a skutečnými hodnotami života, které lidem často unikají a mizí pod nánosem nepodstatných a falešných tužeb. „Hodnotové soudy, ke kterým dospíváme, determinují naše činy a na jejich platnosti spočívá naše mentální zdraví a štěstí,“ píše Fromm o funkci etiky a morálky v lidské psychice ve své knize Man for Himself; podrobně v ní zkoumá zmatky moderního člověka, jenž se stává bezmocnou obětí sil působících mimo něj, neboť postrádá zásady, jimiž by se ve svém životě měl řídit. Toto Frommovo vynikající dílo se vyznačuje širokým interdisciplinárním záběrem a jednoznačně z něho vyplývá, že psychologii nelze odlučovat od problémů filosofie a etiky a že také lidské přirozenosti nelze porozumět bez pochopení skutečných hodnot a morálních konfliktů člověka. A právě o tuto svoji přirozenost by se měl člověk opírat spíše než o pomíjivé jevy nebo tradice. Jestliže chce člověk poznat pravé hodnoty, musí poznat sám sebe a uplatňovat své vrozené a přirozené schopnosti – – to je myšlenková nabídka Frommovy knihy, kterou může s užitkem číst i zainteresovaný laik. 2., dopl. vyd.... celý text

Žánr:
Literatura naučná , Psychologie a pedagogika

Vydáno: , Aurora (Praha)
Originální název:

Man for Himself: An Inquiry Into the Psychology of Ethics , 1947


více info...

Komentáře (0)

Komentáře 0 Recenze 0

Štítky knihy

psychoanalýza

Autorovy další knížky

Erich Fromm
americká, 1900 - 1980
2010  86%Umění milovat
1992  87%Mít nebo být?
1993  91%Strach ze svobody
1997  88%Anatomie lidské destruktivity
1996  83%Lidské srdce

Kniha Člověk a psychoanalýza je v

Právě čtených1x
Přečtených57x
Čtenářské výzvě1x
Doporučených2x
Knihotéce24x
Chystám se číst46x
Chci si koupit18x
dalších seznamech1x