České výpravy za neznámými světy

nehodnoceno
České výpravy za neznámými světy https://www.databazeknih.cz/img/books/37_/370341/bmid_ceske-vypravy-za-neznamymi-svety-Tp6-370341.jpg 0 0 0

Dílo nebylo dokončeno. Vyšlo jen 88 stran + 5 příloh (3 sešity) s 39 černobílými obrázky a obsahujícími kapitoly I. Středověká představa o zemi a obraz její na mapách - sv. Vojtěch, II. Poutnické a křižácké cesty do Svaté země (od 11. až do sklonku 16. století), III. Oldřich Prefát, IV. Cesta Kryštofa Haranta z Polžic do Svaté země a Egypta, V. Cesty do tureckých zemí - Turci a turecká otázka v českém písemnictví 16. věku - Václav Budovec z Budova - Václav Vrat. z Mitrovic, VI. Heřman Černín z Chudenic (jen 2 strany, pak dílo končí). Dílo nás vede stopami českých cestovatelů a objevitelů, zhodnocujíc po prvé vědecky přesně, co nejpřístupněji a v míře co nejbohatší účast Čechů na poznání cizích zemí a světadílů. Osudy a příběhy Čechů, kteří se vydali na dalekou pouť, ať z touhy proslaviti jméno svého národa, ať poslušni svého světoběžnického pudu, ze zájmu vědeckého nebo obchodního, či jako účastníci nějakého významného úředního poselstva církevního a státního nebo snad jako misionáři, jsou tu podány tak, aby čtenář nejen obohatil své znalosti zeměpisné, ale současně získal představu o cestě samé a jejím dobovém pozadí. A tak se tu dovídáme jak o příhodách cestovatelů, a jejich odvaze, zážitcích, nesnázích i nebezpečích, s nimiž museli zápasit,tak o zemích, jimiž prošli a o lidech, které viděli i o jejich mravech a zvycích, prostě o všem, co nás může zajímat jako obyvatele a příslušníky jiné země. Dílo, shrnující obdobně jako kniha Treueova (Za neznámými světy) historii českých výprav od dob nejstarších až po nedávné časy, neobyčejně získává na zajímavosti a hodnotě tím, že autoři jednotlivých kapitol a partií prokládají svá líčení cizích krajin výňatky z cestopisných děl, úryvky a citáty z deníků i záznamů jednotlivých cestovatelů a že na konci každé kapitoly uvádějí také literaturu a příslušné poznámky, jež uvítají všichni ti, kteří by se chtěli o jednotlivých osobnostech nebo otázkách v knize uvedených podrobněji poučiti. V podobném rozsahu nebyla zmíněná látka u nás dosud zpracována. Prostě kniha České výpravy za neznámými světy je prvním kompendiem té kapitoly české historie, jež souvisí úzce s dějinami objevování světa, kde chvíli co chvíli jsme překvapováni hrdinstvím člověka, dobyvatele a objevovatele neznámých krajin. Nepřečtete bez vzrušení vyprávění o poutích sv. Vojtěcha, o českých poutnících do Svaté země, o M. Bakalářovi, Bohuslavu Hasištejnském z Lobkovic, M. Kabátníkovi, O. Prefátovi, Kryštofu Harantu z Polžic, o výpravách do turecké země, jak je podnikli Václav Budovec z Budova, Vratislav z Mitrovic a Heřman Černín z Chudenic, ... DÁLE UŽ NEBYLO DÍLO VYDÁNO .... o poselstvu k Mongolům a poselstvech za krále Jiřího, o Bedřichovi z Donína, Ignácovi ze Štenberka, o českých misionářích v Africe, Číně a Americe, o Holubovi, Pacltovi, Kořenském, Vrázovi, Danešovi, Běhounkovi, Vojtěchovi, Welzlovi a všech těch, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k obohacení našeho poznání světa a k zozšíření slávy své vlasti daleko za jejími hranicemi. Spousta hodnotných a zajímavých snímků, přiléhavě volených a vybraných zejména z českých pramenů a znamenitě doplňujících poutavý text, rytiny, map, krajin, medailonky cestovatelů, snímky památek a dobových obrazových dokumentů, přispívá také podstatnou měrou k tomu, že každý, komu se toto dílo dostane do ruky, prožije nad jeho stránkami nejen radost čtenáře, vzrušeného nevšedními příběhy českých cestovatelů a badatelů, ale i okouzlení diváka, jenž vyprávění dobrodružných příběhů jednotlivých cestovatelů a jejich poznatky si mohl doplnit a znásobit nezapomenutelným dojmem zrakovým.... celý text

Komentáře (0)

Komentáře 0 Recenze 0

Štítky knihy

objevitelské cesty cestovatelé české dějiny

Autoři knihy

František Roubík
česká, 1890 - 1974
Ivan Honl
česká, 1898 - 1984
Josef Kunský
česká, 1903 - 1977
Bohuslav Horák
česká, 1881 - 1960
Karel Uhl
česká, 1886 - 1960
Klement Urban
česká, 1880 - 1973

Kniha České výpravy za neznámými světy je v

Chystám se číst1x
Chci si koupit1x
dalších seznamech1x