Bohové a králové starého Egypta

Bohové a králové starého Egypta https://www.databazeknih.cz/img/books/58_/58884/bmid_bohove-a-kralove-stareho-egypta-C4B-58884.jpg 5 71 71

„Tato kniha je protějškem k ,slovníku ke čtení´ BOHOVÉ A HRDINOVÉ ANTICKÝCH BÁJÍ, vydanému roku 1965 (a pak 1970) nakladatelstvím Mladá fronta. Vznikla ze stejného podnětu: na přání čtenářů a jiných zájemců, kteří volali v dopisech a na besedách po příručce, kde by se dalo rychle a spolehlivé zjistit, ,kdo byl kdo´ ve starém Egyptě, kdy tam vládl ten či onen panovník a čím se zapsal do dějin, jakou měl funkci ten či onen bůh, co znamená ta či ona postava na některém z nesčetných reliéfů nebo na bezvadně zachované zářivé malbě, kdy došlo k objevení té či oné památky atd., v neposlední řadě též, jak psát to nebo ono egyptské jméno. Jejím zpracováním jsem se snažil posloužit všem, kdož nejsou zrovna egyptology, k orientaci ve složitém a napohled tajemném světě starého Egypta. A přispět k lepšímu chápání toho, co se z jeho výtvorů dodnes zachovalo v kameni a na papyru, ve vědomí i ve zkušenostech lidstva.“ To píše Vojtěch Zamarovský v úvodu ke své nové knize, jež je encyklopedií dnešních vědomostí o hlavních mytologických a historických postavách starého Egypta a tím nepřímo i jeho dějin. Abecedně seřazená hesla tvoří uzavřené celky s maximem informací na minimu prostoru; spojuje se v nich vědecká přesnost s populárním a čtenářsky přitažlivým podáním. Kromě úvodu a příloh s historickými přehledy obsahuje množství černobílých a barevných ilustrací, v nichž jsou vyváženě zachycena architektonická i výtvarná díla ze všech epoch dlouhých egyptských dějin. Kniha je zpracována na základě nejnovější egyptologické literatury a konzultací s předními egyptology. Navíc se v ní odráží autorova důvěrná znalost Egypta: znalost kolosálních staveb na březích Nilu, podzemních hrobek v skalních údolích a trosek v poušti, uměleckých památek z egyptské půdy ve všech světových muzeích. BOHOVÉ A KRÁLOVÉ STARÉHO EGYPTA jsou svým pojetím a zpracováním ojedinělým dílem v egyptologické popularizační literatuře. Jako „slovník ke čtení“ zaujmou trvalé místo v knihovně každého, kdo si je opatří. Jsou průvodcem po kultuře a civilizaci, která je sice už mrtvá, ale neustále se těší živému zájmu, a zároveň nás uvádějí do vzrušujícího světa vědeckých objevů i problematiky, s níž se setkává egyptská archeologie. Kniha obsahuje přes 500 hesel, přes 150 černobílých a 24 původních barevných fotografií, 50 kreseb, historické a geografické tabulky, jakož i přehled nejdůležitější egyptologické literatury. Vychází stejně jako většina dřívějších knih Vojtěcha Zamarovského v nakladatelství Mladá fronta.... celý text

Přidat komentář

Kontryhelka
28.01.2021 5 z 5

Od dětství miluji báje, pověsti a také vše, co se týká starověkého Egypta. Pro mne nezapomenutelné kouzlo a výborná kniha, stejně jako všechny od pana Zamarovského.

tartan
30.11.2017 5 z 5

Niektoré Zamarovského knihy už možno podliehajú zubu času, to ale neplatí pre jeho encyklopedické príručky. Tie si zachovávajú svoju kvalitu a patria k základnej literatúre všetkých záujemcov o staroveké mytológie.


mariva
20.03.2013 5 z 5

Kniha není určena k přečtení. Jde o slovníkově zpracovaný přehled bohů a panovníků starého Egypta, ale o velmi dobře zpracovaný přehled. Pro milovníky starého Egypta je to velmi poutavá kniha a často jsem po ní sahala při četbě historických románů z období starého Egypta.