Beneš atentátník

Beneš atentátník
https://www.databazeknih.cz/img/books/38_/386481/bmid_benes-atentatnik-7o8-386481.jpg 5 1 1

Kniha je sestavená z příběhů osob do jejichž života svým způsobem vstoupil Dr. Edvard Beneš s lidmi jimiž se obklopoval a to především před svým útěkem z ČSR.

Přidat komentář

hanavelka
07.08.2018 5 z 5

Autorsky obsaženi B.M.Eliášová, K.Pergler, J.Dürich, F. Peroutka, V. Dyk, A. Jirák, A. Bouchal, K.Kramář, A.Rašín ....
Pane vyslanče !
Nerada píši tento dopis, je však třeba, aby byl napsán jako doplněk toho, co jsem napsala 15 t.m. Pravím nerada - neboť je to cosi jako operace a to vždy bolí. Však, když už jasno, tedy ať je jasno úplně.
Mně samé se vyjasnily mnohé věci teprve nyní, po celé té trapné řadě měsíců. Byly tu hned na začátku lži a křivdy a následkem toho se vše vyvíjelo křivě a nesprávně. Lež a křivda se obyčejně skrývají v temnu a tím se stalo, že se tu během doby nahromadilo tolik tmy, že už pak bylo nesnadno rozeznati černé od bílého a bílé od černého. A v takovém ovzduší lidé se snadno stávají zlými.- Byli jsme zlí více či méně méně všichni a všichni jsme tím snad trpěli, neboť v síti lží a klamu nikomu nemůže býti volno.
Vzpomínám zejména těch nesprávných skutků, kterých
jsem se dopouštěla sama. Bylo to na sklonku léta, kdy mne dr. Reichmann po prvé začal vyprávěti o intrikách,které prý jste kul s Novákem proti ministru Benešovi. Zhrozila jsem se ovšem toho, tím více, že jsem Vás v té době z celé duše nenáviděla. Dr. Reichmann vyzval mne tehdy, abych o tom napsala paní Benešové, on sám že to psal Oličovým. Neučinila jsem zcela podle jeho přání,leč napsala jsem to důvěrné přítelkyni - dovolte mi zde zamlčeti její jméno - a ponechala jsem jí na vůli, chce-li to sděliti paní Benešové nebo ne. Rozhodla se pro a dopis se dostal do rukou ministru Benešovi. Lituji toho, neboť dnes znám ty věci lépe než tehdy a jeví se mi ve zcela jiném světle.
Po druhé - bylo to v prosinci - vyzval mne dr.Reichmann
, abych napsala též něco ministru Benešovi, aby prý stále sám nepsal. Doznávám, že jsem to napsala nerada. Považovala jsem to za nepříjemný úkol, kterého se musí zhostit. Napsala jsem několik řádek a obvinila Vás,že jednáte nelidsky a nespravedlivě.
Vidím nyní, že to by úsudek nespravedlivý a ukvapený - doufám však, že mne omlouvají tehdejší okolnosti. Byla jsem sevřena v tom temném kruhu lží a klamu, sama jsem tím nejvíce trpěla, bylo ve mně mnoho trpkosti nahromaděno a v takových chvílích snadno se činí ukvapené úsudky. Nevím, dostal-li se tento lístek do rukou ministra Beneše.
Dr. Pergler sám o věci píše : "Úředníky zahraničního ministerstva byl na mne podniknut po stránce morální přímo vražedný atentát !"
Pro vztah Benešův k Reichmannovi jest dokumentární,že tomu intrikánovi, který posílal Benešovi do Prahy denunciace proti svému přímému nadřízenému a který
sváděl ostatní personál, aby si počínal také tak, na příklad, aby slečna Eliášová psala paní Benešové, aby toho materiálu bylo více, byl bez vědomí dr. Perglera
zvýšen na příkaz Benešův plat právě v době, kdy všem úředníkům, přiděleným tokijské legaci, byly platy sníženy. Beneš později přiznal, že věděl o zločinném založení Nováka i Reichmanna. Přesto je však do Tokia poslal, aby znemožnili dr.Perglera, naprosto se neohlížejte na to, že počínáním těchto lidí bude těžce ohrožen zájem státu, který v Japonsku měli zastupovati.
A zase typická benešovština : Pergler si vyžádal od ministerstva dovolenou, aby mohl odjeti do Ameriky za účelem vyřízení svých soukromých záležitostí. Mezitím byl však pro Tokio jmenován jiný velvyslanec, aniž by o tom předem bylo dr.Perglerovi něco sděleno........