Až do konce!: Politická publicistika z let 1940–1945

Až do konce!: Politická publicistika z let 1940–1945 https://www.databazeknih.cz/img/books/52_/523307/bmid_az-do-konce-politicka-publicistika--6512d1386b285.jpg 5 2 2

O naci-fašismu v mysli a díle Knuta Hamsuna To, co mě srazí – na kolena –, jsou jen a jen moje články v novinách. Nic jiného mě porazit nemůže. Mé články si rozhodně může přečíst každý. Nesnažím se je snižovat, připisovat jim menší význam, než mají, to by spíš mohlo být na škodu. Naopak, stojím za nimi teď stejně jako dřív a jako vždycky. A to, co jsem napsal, špatné nebylo. Nebylo to špatné. Když jsem to psal. Bylo to správné, to, co jsem psal, jsem napsal správně, hájí se v prosinci 1947 osmaosmdesátiletý Knut Hamsun, držitel Nobelovy ceny za román M a t k a z e m ě, před tribunálem za spolupráci s NS.... celý text

Žánr:
Biografie a memoáry , Politologie, mezinárodní vztahy , Žurnalistika, publicistika

Vydáno: , Délský potápěč
Originální název:

Knut Hamsun und die Politik


více info...

Komentáře (2)

Komentáře 2 Recenze 0

JulianaH.
JulianaH.
13.01.2024 5 z 5

Adolf Hitler prý dal na názor dvou Seveřanů: švédského cestovatele Svena Hedina a norského spisovatele Knuta Hamsuna. Proto jsem Hamsuna četla hned po Hedinovi. A závěr? Oba Skandinávci věří, že pro jejich vlast a pro celou Evropu je nejlepším řešením Nový řád nastolený Německem; oba intervenují ve prospěch svých krajanů, kteří se dopustili sabotáže, a distancují se od vulgárních forem antisemitismu; oba při audienci skáčou říšskému kancléři do řeči; a oba zůstávají věrní svému přesvědčení až do konce, ač to pro ně po válce obnáší utrpení. Ovšem Hedin chce vítězství Německa proto, že je to Německo a že není bolševické; Hamsun chce vítězství Německa proto, že je naci-soci.

Hamsun drsně a přímo říká, co si myslí, bez ohledu na to, koho tím popudí (nikterak překvapivé u tak divoce samorostlého autora); ovšem není omezený. Bojují-li mladí Norové za vítězství Anglie místo Německa, je to „jejich věc“; Hamsun si na ně zanadává a jde jim zachránit život. Svému druhovi píše: „Vaše rozhlasová řeč se mi v mnoha ohledech nelíbila. Vzhledem k našemu dlouholetému přátelství jistě chápete, že se ze mne nyní nestal váš nepřítel, ale...“. Ovšem tam, kde by člověk (nebo přinejmenším metapolitický surhumanista dneška) čekal ideovou deklaraci, zůstává Hamsun (spíše) politický. Proto odpovídá na otázku, proč je stoupencem Nasjonal Samling, že souzní s představou Nové Evropy, že strana prospívá Norům a... že je chytrý. :D Nechává tedy čistě filosofické aspekty norského naci-fašismu na ideolozích Quislingovi a Aallovi?

I mezi řádky Hamsunových vlastních textů však lze vyčíst, že jeho odpor k velmocím (SSSR, USA a Anglii) není jen odporem ke státům samotným (ani ne nutně k národům: Rusy má Hamsun na rozdíl od komunistů rád), nýbrž k principům a životním instinktům, které představují (SSSR: bolševismus, USA/VB: absence vyšší kultury, parlamentářství, hmotařství, kramářství, kapitalismus, imperialismus vůči kontinentální Evropě). Jeho, řekněme, Haßgesang gegen England má noty nejen nietzschovské, ale i schopenhauerovské, a vlastně obecně německého idealismu 18. a 19. století.

Politický, historický a ideový kontext knize dodávají esejisticky pojaté komentáře a na konec připojené studie redaktora, harmonizující s Hamsunem, informativní a estetické (jedna z mnoha věcí, které K. V. prostě umí). Tvoří vlastně paralelní dílo, přinejmenším stejně cenné jako Hamsunovy texty. Zde obsažená charakteristika dr. Goebbelse - jemuž Hamsun jako výraz přátelství a hlubokého obdivu zaslal svou Nobelovu cenu za rok 1920 - je nejlepší, jakou jsem četla, a myslím, že i snad i nejkrásnější v sekundární literatuře.

Nuže, zvenčí se Hamsunův světový názor musí zdát jako jakýsi paralelní vesmír, kde jsou jen všechna znaménka obrácena (alespoň bez kontextu) - viz citace. Ale na druhou stranu: chtějí-li demokraté „pluralitní společnost“, patří k ní i vydávání autorů tohoto ideového profilu. Ostatně z Hamsuna jsem svého času maturovala a bez jeho politické publicistiky bych měla obraz tohoto velkého spisovatele nekompletní.

* „Jsem hluboký a upřímný antibritský antiangloman a nepamatuji si, že by tomu někdy bylo jinak. Nepokládám to za svou zásluhu, nýbrž za své stanovisko.“
* „Die Weltkultur steht und fällt mit Europa, dem Kontinent des Nazi-Faschismus, es geht um Europas gemeinschaftliches Erbe.“
* „Anglie chtěla válku a Hitler tasil meč, byl křižák a reformátor, chtěl zahájit nový věk a nový život pro všechny země, chtěl trvalou svornost mezi národy k dobru každé země.“
* „Nejsem hoden mluvit o Hitlerovi nahlas a jeho život a činy nevybízejí k nějakému sentimentálnímu pohnutí. / Byl to válečník, válečník za lidstvo a hlasatel evangelia práva pro všechny národy. Byl reformátorskou postavou nejvyššího řádu a jeho historickým údělem bylo, že působil v době bezpříkladné surovosti, která ho nakonec udolala. / Takto se na Adolfa Hitlera odvažuje dívat obyčejný Západoevropan. A my, jeho blízcí přívrženci, skláníme nyní hlavy před jeho smrtí.“ (7. května 45)
* „[N]eumíráme přece, abychom byli mrtví, abychom byli mrtvým něčím, umíráme proto, abychom přešli k životu, umíráme k životu...“
* „Ptejte se veteránů severních států, co je přimělo k tomu, aby vraždili ženy z Jihu, vypalovali plantáže na Missouri, mučili starce žhavým popelem, zatloukali rezavé hřeby do čel jižanských vepřů, zasazovali hluboké rány šavlí do beder koní a krav majitelů plantáží a do ran jim lili petrolej – ptejte se jenom vojáků a důstojníků, zda tohle všechno dělali z mravního cítění a aby osvobodili otroky!“
* [z beletrie] „Olík ze Severní Lhotky nemá na tomto světě nic jiného na starost než čekat, jinými slovy klidit se, čím dřív, tím líp. Olík existuje na matičce zemi proto, aby ji pohnojil, je vojákem, přes kterého Napoleon bez mrknutí oka projede na okovaném koni.“
* [z beletrie] „Filosofie, to je nádherný blesk, co do mě sjede z výše a osvěcuje mě. To není sčítání, je to vidění, nazírání.“; a „Věřím v rozeného pána, despotu od přírody, ve velitele, v toho, kdo není volen, nýbrž se sám nad davy této země povyšuje. Věřím a doufám pouze v jedno, a to je návrat velkého teroristy, lidské kvintesence, Caesara.“

Lesní_chodec
Lesní_chodec
15.11.2023 5 z 5

Tak jako vždy i tentokrát se jednalo o působivou knihu z dílny Délského potapěče/Karla V. Autorské texty Knuta Hamsuna u mě tradičně přebíjí precizní "doprovodný" materiál z dílny Karla Velikého, který knize dodává úplně jiný rozměr, než kdyby se jednalo o samostatný Hamsunův text.


Autorovy další knížky

Knut Hamsun (p)
norská, 1859 - 1952
1959  83%Hlad
1970  89%Matka země
2000  79%Mystérie
1930  76%Viktorie
2002  77%Po zarostlých stezkách

Kniha Až do konce!: Politická publicistika z let 1940–1945 je v

Přečtených2x
Doporučených1x
Knihotéce2x
Chystám se číst1x
Chci si koupit2x