Americká elegie

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Když Donald Trump nečekaně vyhrál americké prezidentské volby, stal se z čerstvě vydané knihy Americká elegie od debutujícího autora J. D. Vance nečekaný bestseller – kniha totiž čtivě, působivě a výstižně líčí prostředí, z něhož se rekrutovala velká část Trumpových voličů, tj. prostředí bílé americké chudiny. Americká elegie nabízí ovšem nejen detailní popis onoho prostředí, ale rovněž vroucí a osobní analýzu krize kultury chudých bělošských Američanů. O rozkladu této společenské skupiny, procesu, který nenápadně probíhá už více než čtyřicet let, se píše stále častěji a se stále větším znepokojením, ale dosud nikdo jej nepopsal zevnitř a tak kriticky. V Americké elegii J. D. Vance pravdivě líčí, jak prožívá sociální, regionální a společenský úpadek člověk, který se s tímto břemenem narodil. Příběh rodiny Vancových začal v poválečné Americe nadějí. Autorovi prarodiče byli „zamilovaní, ale chudí jako kostelní myš“. Přestěhovali se z apalačského regionu Kentucky do Ohia s nadějí, že uniknou strašné chudobě, která je obklopovala. Stali se příslušníky střední třídy a nakonec jedno z jejich vnoučat absolvovalo právnickou fakultu Yaleovy univerzity, což je konvenčním měřítkem společenského vzestupu. Ale když se začteme do rodinné ságy Americké elegie, postupně zjistíme, že autorovi prarodiče, teta, strýček, sestra a především jeho matka se s životem ve střední třídě jen obtížně vyrovnávali, že se nikdy zcela nevymanili z minulosti poznamenané týráním, alkoholismem, chudobou a traumaty, problémy charakteristickými pro jejich oblast Ameriky. S pronikavou upřímností Vance ukazuje, že démony své chaotické rodinné historie v sobě stále nosí i on. Autor napsal hluboce dojímavé vzpomínky s dávkou humoru a s živě vylíčenými skutečnými postavami, ale zároveň naléhavou a znepokojivou meditaci o tom, že ve velké oblasti Spojených států ztratili lidé víru ve svůj americký sen....celý text

https://www.databazeknih.cz/images_books/37_/371716/americka-elegie-WkN-371716.jpg 4.536
Žánr:
Literatura faktu, Biografie a memoáry
Vydáno:, Argo
Orig. název:

Hillbilly Elegy (2016)

více informací...
Nahrávám...

Komentáře (9)

Kniha Americká elegie

Přidat komentář
Kmotr99
25. června

Aura kolem Americké elegie slibovala, že půjde o zásadní dílo osvětlující politickou krizi a úpadek části společnosti na Západě, která vedla mj. ke zvolení Trumpa. Ukázalo se, že jde spíš o chytrý tah nakladatele. Jde o poměrně rozvláčně napsanou autobiografii muže, kterému se podařilo vymanit se ze začarovaného kruhu zapomenutého kraje na pomezí Ohia a Kentucky, se spíše nahodilými sociologickými poznámkami. Moc přesahu a vhledu, jak je avizováno na přebalu, nenabízí.
Vanceho příběh je rozhodně obdivuhodný (a poměry, odkud vzešel, žalostné). Začíná poměrně obšírně rodinnou historií spjatou se svérázným krajem Apalačských hor a svým dětstvím. Vypadalo to slibně, ale zhruba v polovině se z knihy stává skoro až parodie na americký sen v té nejstereotypnější podobě, skoro jak z Forresta Gumpa. Ale nejvíc stereotypní je možná nakonec úplný závěr celé "elegie". Poté, co vylíčil nejednu osobní i mnoho celospolečenských tragédií jsem očekával aspoň náznak řešení, pár odstavců "co s tím". Vance se bohužel nezmůže na nic lepšího než že chyba je ve výchově a chování jednotlivců, kteří si za své problémy v podstatě mohou sami, svou leností, a že s tím žádný zásah vlády nic moc nezmůže. Respektuji autorovo konzervativnější a pravicové nastavení, ale vůči všemu předtím zmíněnému to působí jako výsměch. Přitom nebýt několika shod okolností (a tvrdé práce, samozřejmě), Vance by se těžko dostal na vysokou, natožpak aby vystudoval práva na Yaelu.
Odpověď na zvolení Donalda Trumpa tak paradoxně můžeme najít ukrytou mezi řádky, v téhle absenci řešení a vůbec ochoty se nad ním za myslet.

Škuch
25. března

Výborná kniha plná cenných postřehů, které se dají zevšeobecnit. Netýkají se jen Spojených států, ale všech chudých regionů, kde kvůli útlumu výroby nebo těžby přišli lidé o práci. Zbývá život na podpoře, nadměrné pití, drogy a násilí. A je velmi obtížné z toho utéci...

vandalka
21. února

Nesmírně zajímavá kniha. Má svoje chyby, autor rovněž, nicméně v závěru jsem naznala, že ty pasáže, které mě rozčilovaly nejvíc, vlastně nakonec splnily to, co autor slíbil – dát nám nahlédnout do mysli „hillbillies“ – komunity neprosperujících zaostalců původně z oblasti Appalačských hor, kteří v důsledku ekonomického propadu migrovali do přilehlých států. Autor pochází z Middletownu v Ohiu, jeho rodina a řada sousedů z Kentucky. Amerika mě okrajově fascinuje, i když dlužno dodat, že mě okrajove fascinuje kdeco. K „Hillbilly Elegy“ jsem se dostala dlouhou oklikou přes etnomuzikologii a migraci lidových písní z Britských ostrovů do Ameriky. A nějak jsem se zasekla v Appalačských horách a porůznu četla memoáry obyvatel těchto hor z rozmanitých období, takže si ke mně J.D.Vance přirozeně brzy našel cestu. To jsem ještě nevěděla, jaké halo kniha působí ve Spojených státech a že se pro potřeby intelektuálně méně zdatných či pohodlnějších občanů dá koupit i jako „shrnutí“ hlavních myšlenek a kdyby i to bylo příliš náročné, příslušné shrnutí lze pořídit coby audionahrávku. Je vidět mohutná snaha zprostředkovat ji i těm, kterých se týkají nejvíc, samotným hillbillies. To jsou lidé, kteří milují zbraně, Ameriku a pod pojmem služba vlasti si představují jít do války. J.D.Vance se sice vymanil z proudu, který většinu dospívajících z Middletownu zanese k drogám, nezaměstnanosti, alkoholismu, plození potomků a zadluženosti či až do vězení, nicméně tyto klíčové hodnoty v něm přetrvaly. JD miluje armádu. Není divu, po jeho chaotickém dospívání, kdy často měnil domov, obklopovalo ho násilí a nestabilita a měl pramálo příležitostí k nabytí praktických životních znalostí, mu armáda poskytla všechno to, po čem v hloubi duše toužil – stabilitu, pravidelnou rutinu, disciplínu, povědomí o hygieně, stravování, styku s úřady a bankami a řadu dalších znalostí a hodnot, které mu umožnily se vymanit ze zažitého vzorce. Díky tomu všemu vystudoval práva na Yale a dokázal srozumitelně vylíčit vnitřní svět bílé americké chudiny. Amerika mě svým způsobem děsí, je to země takových rozporů, že si to ani pořádně představit nedovedu. Propast mezi ekonomicky negramotnými Appalačany a kosmopolitními obyvateli amerických velkoměst je neskutečná. Při četbě „Hillbilly Elegy“ jsem často přemítala, jak se ten či onen jev může podobat dění v České republice, a analogie tam samozřejmě jsou hojné, ale mám dojem, že my tady si ani nedovedeme představit míru odlišnosti a nerovnosti, jakou najdeme v USA. A to je zachycení jen jedné jediné demografické skupiny ze spodních vrstev americké společnosti.

Takže ano, Vance napsal vskutku pozoruhodné dílo, se kterým nemusím ve všech bodech souhlasit, ale rozhodně mi pomohlo některé věci lépe pochopit. A autor si mě navzdory všemu získal svou otevřeností, upřímností, protože je zcela zjevné, že se skutečně snaží mladým z podobného prostředí přiblížit nejen možné cesty “ven“, ale i řadu nepříjemných překážek a selhání, kterým se s největší pravděpodobností nevyhnou. A na závěr asi nejdůležitější citát: „Public policy can help, but there is no government that can fix these problems for us. ... These problems were not created by governments or corporations or anyone else. We created them, and only we can fix them.“.

boticelli
09.12.2018

Mají Boha a teď dokonce Donalda Trumpa, co víc si přát?
Na podobné příběhy narazíte v každém druhém americkém románu či filmu, takže na mě knížka působila spíš jako pohádka (ovšem dobře napsaná) o ošklivém káčátku co se v bílou labuť promění.

magnolia
28.09.2018

To nedám, na to nemám... vůbec si takový život neumím představit, ani o tom nedokážu číst, asi mě to ani nezajímá. Myslela jsem si, že to půjde, ale nevtáhlo mě to (a zdály se mi potom hrozné sny) . A jen na okraj, měl by být použitý výraz drsnější - vidláci, burani (horalé, to je takové poetické označení, nebo se mi doposud tak jevilo). Náročnější čtenáři si určitě počtou, kniha má svoji vypovídací hodnotu, zvlášť v USA.

Rihatama
19.09.2018

Džejdý Vance sepsal ve svých 30 a něco poměrně obsáhlou autobiografii. Kniha je kupodivu čtivá a sdělná. Je totiž hodně osobní, současně však vysílá vzkaz, burcuje, varuje. Životopis jednoho chudého Američana, jdoucím za svým americkým snem, pro Američany. Tedy americký lid obecně a konkrétně pak lid - tzv. bílou spodinu - městečka a státu, kde se Vance narodil a vyrůstal. Tedy v severovýchodním státě Ohio, kdysi bohaté průmyslové oblasti USA. Zásadní roli pro formování své osobnosti a života rodiny ve svém díle připisuje prarodičům, horalům, kteří se do Ohia přestěhovali z drsných Apalačských hor, a kteří zde tvořili součást zdejší mimořádně chudě horalské subkultury.

Žalozpěv horalů, nebo také vidláků, to by byl asi přesnější překlad titulu této knihy. O tom totiž Džejdý vypovídá. O bídném životě svého dětství a mládí, o ekonomickém a sociálním úpadku zdejší společnosti, kterou ovládl alkohol, drogy, rvačky, zabíjení. Jemu, jako jednomu z mála, se podařilo odsud odejít a vystudovat prestižní právnickou školu. To ale nejde říci o zbytku mladé generace z tohoto dnes už jen rezavého pásma Ameriky.

Výpověď je to vpravdě šokující a závěr, ke kterému Džejdý dochází, upřímný, sebekritický. Na rozdíl od většiny dochází k poznání, že odpověď na své problémy Middletownští najdou ve chvíli, kdy přestanou vinit politiky či korporace a zeptají se sami sebe, co mohou udělat pro zlepšení své situace. A protože Vance své memoáry publikoval krátce před americkými volbami 2016, až tak nepřekvapí, že se prakticky okamžitě stala bestsellerem a studijním materiálem politiků, sociologů či antropologů, ani to, že většina z uvedené oblasti státu Ohio, doposud téměř výhradně demokratická, volila Trumpa. Zajímavé čtení.

Fox83
19.06.2018

Zajímavá autobiografie o chudé "bílé spodině" v USA, ukazuje jak tato situace nastala, jak těžké je se z ní vymanit, ale zároveň i cestu, kterou toto lze. Defakto ukazuje na krizi rodiny/rodinných hodnot, která dlouho neřešena dřímala a dnes se sklízí její "ovoce". Jedná se částečně o specifické problémy USA, ale mnohé lze vztáhnout i na Evropské a České reálie. Neméně příjemná je i dobrá čtivost knihy. Doporučuji.

jula23
31.03.2018

Doporucuji, jimavy příběh mladého muže - autora-, který vyrostl ve zchudle, bývalé industrialni oblasti USA,. Zabývá se způsobem zivota, rodinnými vztahy, negativnimi vlivy na deti a na jejich dospěly život., jak je těžké se z takového prostredi dostat ke vzdelani. Moc zajímavé!